Bygningsreglementets nye klimakrav

Overordnet set indførtes der ved årsskiftet 2022-2023 to nye bestemmelser i bygningsreglementet, som vedrører nybyggeris klimapåvirkninger. Dels indføres der krav om, at man for nybyggeri skal dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en livscyklusvurdering (LCA). Derudover indføres der krav om, at nybyggeri på over 1.000 m2 skal kunne holde sig under en grænseværdi på CO2-udledning på 12 kg CO2e/m2/år.

Klimakravene gælder for den samme type nybyggeri, som i forvejen er omfattet af krav om at overholde energirammen – altså bygninger opvarmet til over 5 °C med få undtagelser. Det svarer til omtrent 2/3 af alt nybyggeri i Danmark.

De nye klimakrav gælder byggerier, der ansøges om byggetilladelse for, fra 1. januar 2023. Byggerier, der er ansøgt om byggetilladelse for inden denne dato, er ikke omfattet af de nye krav.

Du kan læse meget mere om kravene.