Certificeringer i bæredygtighed

Som bekendt er bæredygtighedsbegrebet meget komplekst, og det kan være vanskeligt at gennemskue, hvilke parametre, der er skruet på, for at sikre bæredygtighed i et enkelt produkt eller eksempelvis et byggeprojekt.

En måde hvorpå man kan synlig- og overskueliggøre et byggeris grad af bæredygtighed, er ved at planlægge og opføre bygningen, så den kan opnå en bestemt certificering eller mærkning. Når man taler bygningscertificeringer, er nogle af de mest kendte BREEAM (fra England), LEED (fra USA) og tyske DGNB (fra Tyskland).
Derudover findes en lang række certificeringer for enkeltprodukter og materialer, såsom FSC, EPD Danmark, Cradle to cradle, PEFC med flere.

På denne side kan du læse lidt mere om en række af de forskellige certificeringsordninger.
Bemærk venligst at siden her er under udvikling, og at vi løbende vil udbygge listen.

Luk alle
Åben alle

Den frivillige bæredygtighedsklasse

DGNB

DGNB stammer fra Tyskland og står for Deutsche Gesellschaf für Nachhaltiges Bauen. Det er en frivillig certificeringsordning, som sætter et kvalitetsstempel på bæredygtigheden i dit byggeri. Den Danske DGNB-version udkom i 2012 og er tilpasset det danske bygningsreglement, standarder, byggetraditioner og lovgivning.

Et byggeri eller byområde evalueres ud fra følgende 6 hovedområder: miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, teknisk kvalitet, social kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet, hvor hvert område udgør en procentdel af den samlede pointgivning.

Afhængig af hvor mange point byggeriet tildeles, så er det muligt at få certificeringerne DGNB Sølv, DGNB Guld eller DGNB Platin. Derudover kan man også få nogle tillægsudmærkelser som DGNB Hjerte og DGNB Diamant. DGNB Hjerte tildeles ud fra paramenterne trivsel og indeklima, hvor DGNB Diamant tildeles som anerkendelse af bygningens arkitektoniske kvalitet.

Hvis man ønsker af få en DGNB-certificering af sit byggeri elle byområde, så skal der tilkobles uddannet DGNB-auditor. Auditoren er uvildig og har ansvaret for certificeringsprocessen, indlevering af dokumentation mm. til tredjeparts-verificering hos dgnb.dk

Læs mere om DGNB-certificering.

Svanemærket

Hvis et byggeri er svanemærket, så er det både godt for miljøet og for de mennesker, der skal opholde sig i bygningen. Der er 41 obligatoriske krav som byggeriet skal leve op til for at opnå et svanemærke. Byggeprocessen og det færdige byggeri gennemgås af en uvildig tredjepart.

Bygningstyper som kan opnå et svanemærke, er etagebyggeri, skoler, daginstitutioner og huse, for eksempel parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse. Man kan også udføre svanemærkede renoveringer.

Et svanemærket byggeri er kendetegnet ved:

  • Lavt energiforbrug 
  • Godt indeklima 
  • Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter
  • Lever op til strenge krav til certificeret træ
  • Høj byggeteknisk kvalitet 
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele

 

Læs mere om svanemærket byggeri.

BREEAM

BREEAM er en engelsk miljøcertificering, som er kendetegnet ved høje bæredygtighedskrav og fokus på at bygge fremtidssikre bygninger.

BREEAM bygger primært på tre centrale emner, de sociale, de økonomiske og de miljømæssige konsekvenser af en bygning.

En BREEAM certificering er god til nybyggeri, renovering og samfunds- og infrastukturprojekter. Den kan hjælpe med at reducere bygningens driftsomkostninger med betydelige langsigtede besparelser på vand og energi og gør dermed bygningen attraktiv at sælge eller udleje.

Læs mere om BREEAM.

LEED

LEED er en amerikansk certificering som står for Leadership in Energy and Environmental Design.

LEED fokuserer primært på byggeriets miljømæssige indvirkning og mindre på de sociale aspekter af bæredygtighed.

LEED passer til alle typer bygninger og dækker hele bygningers livscyklus.

Læs mere om LEED.

FSC

FSC-certificering er en sikring og dokumentation for at vores skove bliver brugt på en ansvarlig måde. Man sikrer sunde skove der er fuld af liv og til gavn for os nu og for fremtidige generationer.

Med denne certificering er man sikker på, at der er brugt træ og skovbaserede produkter fra veldrevne skove og andre kilder. For eksempel sikrer man, at træ er lovlig fældet, hvilket er et krav i tømmerlovgivninger.

Læs mere om FSC-certificering

Kontaktinfo

Byggeri og Ejendomsdata
Rådhuset, Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 15
Mail: byggesag@herning.dk 

Telefontider
Mandag 8.30 - 16.00
Tirsdag og onsdag 8.30 - 15.00
Torsdag 10.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 12.00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.