Handicap eller sygdom

Børn og unge med handicap

Her kan du læse om regler og muligheder for støtte til dit barn med handicap eller kronisk sygdom.

Børn og unge med kronisk sygdom

Her kan du læse om dine muligheder, hvis du har et barn med en kronisk sygdom.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du ikke kan passe dit arbejde samtidig med, at dit barn er sygt eller har et handicap, kan du søge kommunen om tabt arbejdsfortjeneste, så du kan passe dit barn hjemme.

Dækning af merudgifter

Hvis du har et sygt barn, kan du have ret til at få dækket de merudgifter, du har. Her kan du læse om muligheden for at få dækket merudgifter.

Kørsel af børn med specielle behov

Kørselskontoret står for transport af børn med handicap og særlige behov fra hjem til skole og til dagtilbud.