Kørsel af børn med specielle behov

Kørselskontoret står for transport af børn med handicap og særlige behov fra hjem til skole og til dagtilbud.

Når dit barn visiteres til et specialtilbud, tager vi stilling til, om vi kan bevilge dit barn rutetaxa og/eller om dit barn kan benytte den kollektive bustrafik.

Vurderingen foretages af visitationsudvalget i samarbejde med forældre og skole.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på her, er du altid velkommen til at kontakte skolen eller kørselskontoret.

Luk alle
Åben alle

Kørselskontorets åbningstider

 

Taxakørsel: Tlf.: 96 28 70 20

Ugedag

Telefontid

Mandag

08.00 - 15.00

Tirsdag

08.00 - 15.00

Onsdag

08.00 - 15.00

Torsdag

08.00 - 15.00

Fredag

08.00 - 12.00

 

Den daglige kørsel

Kørsel planlægges som samkørsel med flere elever på ruten. Det betyder, at kørsel ikke kan tilrettelægges efter forældres arbejdstid.

Chaufføren kører efter en fast køreplan og bestræber sig på at overholde denne. Du kan hjælpe chaufføren ved at sørge for, at dit barn står klar om morgenen i god tid.

Der kan opstå situationer, hvor chaufføren kommer for tidligt eller for sent. Det kan være på grund af trafikforhold, sygdom eller et forsinket barn tidligere på ruten.

Det er ikke muligt at få andre med i en rutetaxa

Det er af ansvars- og forsikringsmæssige grunde ikke muligt at få kammerater eller forældre med i rutetaxaen. Det er kun elever, som er visiteret, der må benytte sig af specialkørsel.

Afhent dit barn ved rutetaxaen

Som forælder har du ansvaret for at hente dit barn ved rutetaxaen om eftermiddagen ved det oplyste ankomsttidspunkt.

Chaufføren venter tre minutter efter det oplyste tidspunkt. Hvis ikke du har hentet barnet indenfor de tre minutter, tages barnet med videre på ruten. Barnet vil blive forsøgt afleveret sidst på turen.

I tilfælde af at andet er aftalt mellem forældre, kørselskontor og chauffør, er det selvfølgelig det gældende.

Kørsel til én adresse

Der køres fra elevens bopæl (folkeregisteradresse) til skolen og tilbage.

Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl, må vælge til hvilken af de to hjem kørslen skal foregå, hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre. Bor kun den ene forælder i kommunen, vil kørsel foregå til og fra denne adresse.

Specialkørsel er ikke til læge, tandlæge, sports- og fritidsaktiviteter, familiebesøg, konfirmationsforberedelse eller lignende.


Overvågning i biler

Ifølge taxiloven skal alle køretøjer, der anvendes til taxakørsel, have indvendig tv-overvågning. Dette er både for børnenes og chaufførens sikkerhed.

Ændringer i kørsel

Alle ændringer skal aftales med skolen og/eller forvaltningen. Du kan derfor ikke selv ændre tidspunkt eller adresse hos chaufføren, ej heller på dagen.

Varige ændringer i kørsel skal altid meldes til skolen og kørselskontoret senest 5 dage før ønsket ikrafttrædelse, så kørselskontoret kan tage højde for ændringerne i fremadrettet planlægning af kørsel.

Selvom dit barn får tildelt en chauffør ved skoleårets start, kan vi ikke garantere, at det er denne, der kører barnet hele året. Der kommer løbende tilgang af børn, og derfor kan vi være nødsaget til at flytte rundt.

Kørsel i skoleferier

Er dit barn bevilliget SFO-specialkørsel og har behov for kørsel til og fra SFO i ferieperioder, skal du kontakte skolen ca. 7 uger inden ferien. Overholdes tidsfristen ikke, kan der ikke garanteres kørsel.

I ferieperioder laves der samkørsel, hvor det er muligt. Derfor kan det ikke forventes, at det er den normale rutetaxa/chauffør, som kører turen.

Sygdom

Ved sygdom eller andet fravær er det jeres/dit ansvar som forældre at give besked til selskabet, som står for dit barns kørsel.

Ved etablering af kontakt mellem forældre og selskab, vil du få oplyst et telefonnr., hvortil det er muligt at ringe til eller skrive en sms ved afbud.

Bliver dit barn ramt af sygdom i løbet af skoledagen, er der mulighed for at bestille en sygetransport. Der skal være voksne i hjemmet til at tage imod barnet.

Kontaktinfo

Kørselskontoret
Staben i Børn og Unge
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 70 20
Mail: borgerkorsel@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.