Ældrerådet

Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed. Det betyder, at rådet er underlagt en række love og blandt andet har tavshedspligt i visse sager.

Ældrerådet kan ikke behandle sager om enkelte personer eller om kommunens ansatte, med mindre sagerne er af generel eller principiel karakter.

Ældrerådets møder er ikke åbne for offentligheden.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af Ældrerådet

Ældrerådets medlemmer
Foto Navn og telefon Email

Formand

Bodil Markmøller

Herning

23 31 12 21

 

 markmoller@mail.dk

Næstformand

Steen Mortensen

Skærbæk

20 94 90 29

stemo1951@gmail.com 

Mads Videbæk

Snejbjerg

23 38 80 90

 lisbyvidebaek@hotmail.com

Svend Erik Jensen

Herning

30 29 57 82

 svenderik482@gmail.com

Hanne Østergaard

Sunds

50 41 06 49

 hanneh.niels@mail.dk

Jens Henry Jensen

Hammerum

21 74 85 51

 jenshenryjensen215@gmal.com
Angela Thygesen

Angela Thygesen

Gullestrup

40 42 48 36

 jeg.angela@gmail.com

Inge Holm

Gullestrup

20 28 99 69

 holmskovbyen@gmail.com

Edith Blynning

Tjørring

28 73 94 55

 edithblynning@hotmail.com

Hanne Dahl Kirkegaard

Herning

60 95 70 53

hanneelisabeth53@gmail.com

 

Hanne Frølund

Herning

21 80 83 44

hf@pjolle.dk 

Lis Rokkjær

Herning

51 50 12 43

kb-herning@outlook.dk 

Ældrerådets opgaver

Ældrerådet skal høres i alle sager, der kan få betydning for ældres hverdag. Ældrerådet skal høres, inden beslutningen bliver truffet.

Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning samt kommunens budget er blot nogle af de emner, hvor Ældrerådet skal inddrages i høringsprocessen.

Ældrerådet har også mulighed for selv at tage sager op til drøftelse, hvis vi har emner, som vi mener, der skal politisk fokus på.

Ældrerådet skal herudover medvirke til, at kommunens ældre orienteres om relevante kommunale initiativer. Rådet skal desuden skabe debat om ældrepolitiske spørgsmål og fremme samarbejdet mellem kommunens ældreorganisationer.

Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.

Hvor har Ældrerådet gjort en forskel?

  • I samarbejde med forvaltningen har Ældrerådet haft indflydelse på at forbedre kommunens hjemmeside for ældre. 
  • Ældrerådet har længe ønsket, at madlavningen kom tilbage på plejehjemmene. Det er nu besluttet. 
  • Ælderådet har været med til at iværksætte tilltag for at forebygge ensomhed hos ældre. Der er etableret 16 søndagscafeer rundt i Herning Kommune. 
  • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med begrebet værdighed - som er endt med en værdighedspolitik.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med pårørende - som er endt med en pårørendestrategi.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på bibeholdelse af klippekortordningen inden, der kom en politisk aftale på området. 
  • Ældrerådet har påvirket til at administration af klippekortordningen på plejehjemmene administreres ude på de enkelte plejecentre.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på at gågaderenoveringen er tilgængelige for ældre og handicappede.
  • Ældrerådet har haft indflydelse på et forbedret valgmateriale i forbindelse med ældrerådsvalget. 
  • FNs ældredag - Ældrerådet afholder Ældrerådets temadag, hvor vi samler ca. 150 borgere over 60 år til en dag med underholdning og foredrag om aktuelle emner.

Derudover følger Ældrerådet udviklingen og tiltag for ældre i hele kommunen.

Mødekalender

Kontaktinfo

Lotte Mikkelsen

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 40 02

Mail: ssblm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.