Storå-komitéen

Komitéens opgave

Komitéens opgave er at sætte fokus på helhedstænkning med udgangspunkt i Storås forløb fra kilde til udløb via et bredt samarbejde mellem kommuner og interessenter.

Partnerne skal samtænke og lægge en plan for interesserne i vandafledning, CO2-reduktion fra lavbundsarealer, reduktion af næringsstofudledning via vådområder samt forbedring af naturen og øget biodiversitet.

Storå-komitéen understøttes af en styregruppe og et sekretariat med chefer og medarbejdere fra de tre kommuner, som forbereder møderne og følger op på sagerne til Storå-komitéen.

Storå-komitéen består af:

  • John Thomsen, Formand for Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget, Herning Kommune
  • Kasper Pauli Pedersen, Formand for Klima, Natur- og Bæredygtighed, Ikast-Brande Kommune
  • Karsten Filsø, Formand for Natur - Miljø- og Klimaudvalget, Holstebro kommune
  • Martin Alstrup, Familielandbruget Vest
  • Leif Hølledig Nørgaard (Herning-Ikast Landboforening)
  • Kristian Gade, Holstebro Struer Landboforening
  • Knud Erik Christensen, DN-Herning            
  • Benny Pedersen, Friluftsrådet Midtjylland    
  • Gunnar Houlby Pedersen, Holstebro og Omegns Fiskeriforening.

Læs dagsordener og referater fra Storå-komitéen