Klage til Huslejenævnet

Klage til Huslejenævnet

Indbringer af sagen
Modpart


Oplysninger til sagen

Hvad skal Huslejenævnet tage stilling til? *

Relevante dokumenter

Kopi af relevante dokumenter fx varsling om lejestigning, forbrugsregnskab, indsigelse med videre. Eventuelt en fuldmagt hvis du repræsenterer lejer/udlejer.

Gebyr

I 2024 koster det 357 kr. at få en sag behandlet af Huslejenævnet. Beløbet skal indsættes på konto 2210 6278387818 med tydelig angivelse af navn og lejemålets adresse.Samtykke *

 

Kontaktinfo

Marianne Mølsted
Sekretær

Tlf.: 96 28 23 21
Mail: aosmm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.