Handicaprådet

Hovedopgaven for handicaprådet er at følge og vurdere vilkårene for personer med handicap og tage handicappolitiske initiativer.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af handicaprådet

Handicaprådets opgaver

  • Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
  • Handicaprådet bør afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.
  • Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer m.v.
  • Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.
  • Handicaprådet skal udarbejde en arbejdsplan over de indsatsområder, som rådet vil sætte fokus på.

Det er vort ønske, at vi må blive brugt - også af dig.

Derfor henvend dig trygt til rådets medlemmer, vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt, for at gøre det lidt nemmere, lidt hurtigere, lidt bedre at være handicappet her i kommunen.

Mødekalender

Kontaktinfo

Pernille Bertel

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 40 01

Mail: ssbpb@herning.dk

Vi anbefaler bug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.