Dialogforum på integrationsområdet

Dialogforummet erstatter det tidligere Integrationsråd.  

Vores Dialogforum på integrationsområdet består af 5-7 medlemmer. De er udpeget af kommunen blandt ressourcestærke flygtninge og indvandrere.

Gruppen mødes 3-4 gange om året. Her drøfter de mange emner. Det kan for eksempel være flygtningekvoter, modtageboliger, tal-dansk-cafe, virksomhedskonsulenter, reformer og familieguider. 

Alle medlemmer kan komme med punkter til dagsordenen. 

Medlemmer af dialogforummet

Dialogforummet består af følgende medlemmer:

  • Fatna Mounach
  • Arulanantharajah Thillainadarasa
  • Monika Belal
  • Zeljka Secerbegovic

Formand for Dialogforum er Social og Jobindsatschef Bente Hjorth. Desuden deltager Lis Nielsen og Lotte Mikkelsen (sekretær) fra Herning Kommune samt Tove Engedal, som er leder hos Lær Dansk.