Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger. Og de godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger. De godkender også bestyrere.

Nævnet består af seks medlemmer. De er udpeget af Byrådet og Politidirektøren, der efter loven er fast medlem af nævnet.

I Herning Kommune har Bevillingsnævnet følgende sammensætning.

  • Ulrik Hyldgaard (V) formand
  • Gitte Hornshøj (V)
  • Ellen Marie Vestergaard (V)
  • Lone Børlum (A)
  • Jimmy Storm Jessen (C)
  • Tommy Ib Sandgaard (B)
  • Midt- og Vestjyllands Politi

Bevillingsnævnets dagsordner og referater