Bevillingsnævn

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger. Og de godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger. De godkender også bestyrere.

Nævnet består af seks medlemmer. De er udpeget af Byrådet og Politidirektøren, der efter loven er fast medlem af nævnet.

I Herning Kommune har Bevillingsnævnet følgende sammensætning.

  • Ulrik Hyldgaard (V)
  • Søren Meldgaard (V)
  • Gitte Hornshøj (V)
  • Lone Nielsen (H)
  • Annette Hansen Hindkjær (B)
  • Henrik Horsted Jørgensen (H)
  • Politidirektør Jens Kaasgaard

Bevillingsnævnets dagsordner og referater