Betalingsbetingelser

Vi betaler for de varer og tjenesteydelser, der er leveret, senest 30 kalenderdage efter at der er sendt en korrekt faktura til NemHandel.

Hvis den sidste dag vi kan betale i tide ikke er en bankdag, vil det være den første bankdag, der følger efter, som er sidste dag for at betale i tide.

Det beløb, der står på fakturaen, bliver hævet den dag, hvor det er sidste frist for at betale i tide. Det bliver sat ind på leverandørens konto i banken. Det gør det i henhold til de regler og aftaler, der gælder for dette.

Hvis der via lovgivning, aftaler med leverandøren eller almindelige handelsbetingelser er fastsat andre betingelser end dem, vi har nævnt her, vil det være dem, vi bruger.

Vi betaler ikke gebyrer for fakturaer, der er sendt elektronisk.

 

Kontaktinfo

Hanne Agnes Østergaard Rasmussen
Chefkonsulent

Tlf.: 96 28 22 22
Mobil: 50 93 95 18
Mail: hanne.ostergaard@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.