Fritvalg - Madservice

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har ansvaret for godkendelsen af alle leverandører af hjemmehjælp i Herning Kommune. Efter modtagelse af anmodningen om godkendelse, vil den pågældende virksomhed blive indkaldt til et møde, hvor anmodningen vil blive gennemgået med henblik på at få afklaret, om vi kan godkende virksomheden. Hvis virksomheden bliver godkendt, indgår vi herefter kontrakt. Hvis ansøgeren ikke kan bliver godkendt, har ansøgeren krav på en skriftlig begrundelse for afslaget.

Virksomheder, der ønsker at søge om at blive godkendt som leverandører af madservice i Herning Kommune, skal udfylde en såkaldt godkendelsesanmodning.

Klik her og send os en mail, hvis du ønsker at få tilsendt godkendelsesanmodningen

Efterfølgende skal godkendelsesanmodningen samt relevant dokumentation sendes retur mærket "Anmodning om godkendelse - Frit valg".

Anmodning om godkendelse skal følge anvisningerne og dispositionen. Alle krav, som fremgår i dette dokument, skal være opfyldt og skal være skrevet på dansk.

Godkendelsesprocedure gælder også for potentielle leverandører, som i forvejen er godkendt i en anden kommune, idet vi skal sikre os, at de leverandører, som vi indgår kontrakt med, kan leve op til de krav, der gælder for leverandører af madservice i Herning Kommune.

Kontaktinfo

Tina Klejs Skøtt
Udviklingskonsulent
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 40 94
Mobil: 51 30 65 31

Mail: tina.klejs@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.