Bliv leverandør af hjemmehjælp

Fritvalg - Hjemmehjælp

Se hvordan din virksomhed kan blive leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje og omsorg i Herning Kommune.

Fritvalg - Madservice

Her kan du læse, hvilke kvalitetskrav og betingelser virksomheder skal opfylde for at blive godkendt som leverandør af madservice i Herning.

Fritvalg - Udbringning af dagligvarer

Se kravene til virksomheder, der bringer dagligvarer ud til borgere, der er visiteret hertil.