Dit ansvar når vinteren sætter ind?

Hvis du bor i byen skal fortov, stier rundt om dit hus, adgange til postkasse og affaldsbeholder ryddes for sne og gruses.

Gågader skal holdes i en zone på to meter langs ejendommene. 

Ligger din grund ved en privat fællesvej?

Som grundejer ved en privat fællesvej skal du rydde, renholde og gruse både fortov, sti og kørebane. Ligger din grund ud til en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen. I vinter- og renholdelsesregulativet kan du læse mere om, hvordan du skal løser vinteropgaven ved din ejendom.

Vi beklager snevolden

Når sneploven rydder sne på vejen, kan det danne snevolde ved indkørsler. Der kan også skubbes sne ind på fortovet. Vi ved det er generende for dig, hvis du lige har ryddet sne, men du har alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

Sanddepot - strøsand til fri afbenyttelse

Find det nærmeste sanddepot

Kontaktinfo

Drift og Service
Hammershusvej 7
7400 Herning

Tlf.: 96 28 83 80
Mail: drift@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.