Stilladser, container og arbejdskøretøjer

Når du har planlagt, hvor og hvordan materiellet skal opstilles, skal du udfylde en ansøgning på virk.dk. Dette skal ske senest 10 arbejdsdage før, du ønsker at bruge arealet.

Før der søges skal du overveje, hvilke betydning det har får for trafikken, samt udarbejde afmærkningsplaner. Du kan læse mere om reglerne for spærretid og afmærkning længere nede i teksten.

Eksempler

  • Arbejde fra byggelift henstillet på vej, cykelsti og fortov.
  • Byggeri hvor fortovet benyttes som arbejdsområde.
  • Beskæring af beplantning med arbejdskøretøj på offentlig vej.
  • Andet arbejde der foregår fra og på vejens areal.
  • Container, stillads, skurvogn / skurby, materialedepot.
  • Arbejdskøretøj som skal holde på et offentlig vejareal uden for afmærkede båse.

Drejer det sig om tilladelse til, at et arbejdskøretøj må holde længere tid i en afmærket parkeringsbås, skal du læse her.

Godkendelse

Vejmyndigheden skal godkende at et arbejde, som inddrager vejareal, er planlagt så det er forsvarligt. Trafikanter, cyklister og fodgængere skal kunne færdes forsvarligt på vejarealet.

Godkendelsen kan have stor betydning for dit firma, da du kan undgå, at et arbejde som er i gang, bliver forsinket, hvis det må stoppes på grund af fare for uheld.

Svarfrist

Hvis din ansøgning opfylder kravene, kan du forvente svar inden for 5 arbejdsdage, når det gælder offentlige veje.

Søger du om opstilling på en privat fællesvej, skal Teknik og Miljø i henhold til Forvaltningsloven, foretage partshøring. Her kan du forvente en svartid på op til 3 uger.

Cykelarealer

Når der arbejdes på cykelsti eller cykelbane, skal der altid sørges for anden og sikret cykelvej. Den midlertidige cykelbane skal have en fri bredde på min. 1,3 meter.

Afmærkning og Skiltning

Find vejledning om afmærkning og skiltning i Vejdirektoratets "Lommebog for afmærkning af vejarbejder".

Spærretid

På hverdage mellem kl. 6.30 og 8.30 er der "spærretid". I denne tidsperiode må der ikke arbejdes på de veje som er vist med rødt på kortet.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Børge Nielsen

Tlf.: 96 28 83 24
Mobil: 20 67 42 38
Mail: vtbbn@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.