Cykelrute 81 Vind Kirkeby-Gødstrup

Stråsø Plantage, herunder Vind Hede, er i 2021 udpeget til naturnationalpark. Området, der er beliggende på Danmarks største bakkeø, Skovbjerg Bakkeø, folder sig majestætisk ud syd for Vind med stor variation i landskab og en artsdiversitet i særklasse. Her er levested for mange sjældne og truede arter, blandt andet findes landets største bestand af vårkobjælde, som kommunen har optaget som ansvarsart på sin liste. Området, et af de mest tyndtbefolkede i landet, er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde.

Ruten, en stor del er på grusveje, byder på store terrænforskelle og mange udsigtsmuligheder, blandt andet fra rasteplads med bænke på Vind Hede. Den fører omkring gamle brunkulsområder og det næsthøjeste punkt på bakkeøen, nemlig Trehøje, med kig til Vestjyllands højeste punkt, Tihøje, 111 m.o.h. Herfra forløber ruten over varieret natur og med et fald til Gødstrups 45 m.o.h., med udsigt til Region Midtjyllands næststørste hospital.

Seværdigheder

Stråsø Plantage med den store koncentration af indlandsklitter er en seværdighed i sig selv. Ved Abildå er et formidlingscenter med gamle maskiner, og man får en fornemmelse af brunkulstiden. Der blev gravet i Tiphede fra 1920 og i Abildå fra 1935. Trehøje Museum i Ørnhøj (tjek åbningstider) rummer udstilling af landbrugsredskaber fra før traktorens tid, malerier og eksotiske souvenirs fra udlandsrejser.

Den tidligere herregård Møltrup i Timring har siden 1912 været bosted for hjemløse mænd. Der er ikke offentlig adgang, men her drives en gårdbutik med begrænset åbningstid (tjek i forvejen).

På ruten er forskelligartede kirker. Vind er en gammel, kullet kirke med Jesus-figur af Erik Heide. Den oprindelige klokke benyttes ikke, men er ophængt i koret, og anses for at være Danmarks tredjeældste kirkeklokke.

Timring er vejkirke, højt placeret med flot udsigt, og med grave for forstandere og beboere fra Møltrup Optagelseshjem. Ørnhøj er en nyere kirke fra 1915, og Tiphede Kirke er en korskirke, tegnet af C.A. Wiinholt, som også tegnede Herning Kirke.

Faciliteter

Der er indkøbs- og spisemuligheder i Ørnhøj. Det gælder også Tjørring, som ligger nær Gødstrup. Ved ruten er der shelters i Skibbild og ved Abildå Brunkulsleje, hvor der også er toilet, overdækket rasteplads med infotavler. Udenfor ruten er der shelters og rasteplads ved Præstbjerg Naturcenter, som kunne være en afstikker værd, hvis bentøjet er til det. Ved Gødstrup Sø er der p-plads, shelter og siddeplads.

I Stråsø Plantage er MTB-spor.

I Vind Kirkeby har Cykelrute 81 forbindelse til Regional cykelrute 18 (til Ringkøbing eller Holstebro), til Regional cykelrute 32 (Harboøre-Brande), ligesom både Margueritruten og Drivvejen krydser Vind Kirkeby.

I Gødstrup er skiltet ad Margueritruten videre til Tjørring. I Gødstrup er der togforbindelse ved regionshospitalet. Ruten krydser i Skibbild Cykelrute 53 Arnborg-Aulum.