KOL

Tilbuddet er til dig, der har Kronisk obstruktiv lungesygdom, tidligere kendt som rygerlunger.

Afhængig af din lungekapacitet kan kommunens tilbud være noget for dig. Hvis din lungekapacitet er meget dårlig, vil du typisk skulle på et rehabiliteringsforløb på sygehuset. 

Forløbet er gratis og afholdes i og omkring Herning.

Din læge eller sygehuset kan henvise dig til tilbuddet. Du kan også selv ringe til en koordinator.

Luk alle
Åben alle

Afklarende samtale


Den afklarende samtale
Du starter med en samtale med en sundhedsfaglige koordinator.

Her finder I ud af, om du kan få glæde af et rehabiliteringsforløb.

Din læge eller sygehuset kan også henvise dig via henvisning med lokationsnummer 5790000124510.

Du kan også selv ringe til en koordinator eller sende en mail til sundhedstilbud@herning.dk

Hvem kan deltage i KOL-rehabilitering?

Tilbuddet om KOL-Rehabilitering henvender sig til dig, der har fået stillet diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungelidelse.

Din funktionsevne og grad af åndenød afgør, om du tilbydes rehabilitering i
kommunen eller på sygehus.

Fysisk træning er en vigtig del af KOL-Rehabilitering. Du skal derfor være indstillet på fysisk aktivitet. Det er ligeledes vigtigt, at du har lyst til at arbejde med din egen sundhed og er villig til at dele dine erfaringer med andre.

 

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Det er et 8 ugers holdforløb med ca. 8 deltagere pr. hold, som indeholder:

  • Individuel samtale
  • Fysisk træning
  • Fællesskab


Vi mødes 2 gange om ugen i ca. 2 timer. Der bliver løbende startet hold.
Forløbet varetages af en fysioterapeut.

Gennem deltagelse i forløbet finder vi sammen frem til dine muligheder for at
starte en ny livsstil, der passer til din situation.

Formålet er:

  • At du opnår større viden og forståelse for de faktorer, der har betydning for livet med en kronisk sygdom
  • At du oplever, at du bliver bedre til at leve livet med en kronisk sygdom og håndtere hverdagens udfordringer.
  • At du opnår forbedret fysisk og psykisk form og velvære, så du eksempelvis føler dig i stand til at indgå i et almindeligt motionstilbud efter endt forløb.
  • At du får mulighed for at indgå i et fællesskab og udveksle erfaringer.


Undervisning og træning


Undervisning


Der tages udgangspunkt i gruppens ønsker. Der undervises f.eks. i:

Hvad er KOL?

  • Vejrtrækningsteknikker
  • En bedre hverdag med KOL.

Du kan få tilbudt et rygestop-forløb, hvis du ønsker det.

Hvad består træningen af?

Den fysiske træning består af fælles opvarmning efterfulgt af for-
skellige aktiviteter som konditions-, styrke-, balance- og bevægelsestræning.

 

Praktiske oplysninger

Samtale og spørgeskema

Inden starten vil du komme til samtale og blive bedt om at udfylde et spørgeskema. Afslutningsvis vil du igen blive indkaldt til samtale, ligesom
spørgeskemaet igen skal udfyldes henholdsvis efter 3 og 12 måneder.

Påklædning

Behageligt tøj, som du kan bevæge dig i, samt indendørs sko. Medbring også et stort håndklæde.

 

Kontaktinfo

Kronikerindsats

Aktiv Centret
Brorsonsvej
7400 Herning

Mail: sundhedstilbud@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Ansatte i Kronikerindsatsen - direkte kontakt