Demensteam

Du kan få hjælp af Demensteamet, hvis du er bekymret for at du eller én, som du kender har fået demens.

Formålet er at forbedre livskvaliteten for den person, der har demens og samtidig støtte og hjælpe de pårørende.

Luk alle
Åben alle

Demensteamets opgaver

I forhold til borgere og pårørende

 • koordinere indsatsen for at skabe sammenhæng.
 • samarbejde med læger om demensudredning.
 • støtte særlige aktivitetstilbud herunder træningstilbud for mennesker med demens.
 • støtte rehabiliteringsforløb for personer med demens.
 • lave individuel vejledning af både af personer med demens og deres pårørende.
 • etablere pårørendegrupper.
 • lave demensskole for pårørende og personer med demens.
 • vejlede om kommunens øvrige tilbud.
 • samarbejde med frivillige.

Der bliver jævnlig holdt kurser, demensskole og informationsaftener om demens, som borgere i Herning Kommune og deres pårørende kan benytte sig af.

I forhold til samarbejdspartnere

 • vejlede øvrigt sundhedspersonale - både internt og eksternt - om demenssygdommen og om udførslen af hjælpen. 
 • benytte Marte Meo-metoden for at øge livskvaliteten for mennesker med demens og de pårørende. Og for at sikre arbejdsmiljøet og forebygge vold.

Samarbejdspartnere

Demensteamet samarbejder tæt med

 • egen læge eller speciallæger fra udredning og under demensforløbet.
 • hjemmeplejen.
 • aktivitetscentrene omkring dagcenter og daghjemstilbud.
 • plejecentre - herunder rådgivning, supervision og undervisning af de ansatte.
 • alle, der benytter Marte Meo-metoden for at øge livskvaliteten for personer med demens og de pårørende. Og for at sikre arbejdsmiljøet og forebygge vold.
 • frivillige - samarbejde om aktiviteter som besøgsvenner, brunchgruppe, og deres deltagelse i diverse demens arrangementer.
 • tilsynsenheden omkring værgemål og magtanvendelse.

Kontaktinfo

Demensteam

Bethaniagade 3B
7400 Herning

Tlf.: 96 28 84 00

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Ansatte i Demensteam - direkte kontakt