Kørsel til speciallæge - ikke pensionist

Hvis du ikke er pensionist, kan du søge om befordringsgodtgørelse til speciallæge. Du har ret til befordringsgodtgørelse til speciallæge, hvis du opfylder følgende to betingelser:
  1. Afstanden til og fra speciallægens konsultationssted overstiger 50 km (samlet mere end 100 km.).
  2. Udgiften overstiger 102 kroner (tur/retur).

Du skal være opmærksom på, at befordringsgodtgørelsen ydes til den nærmeste speciallæge, som kan give den nødvendige behandling.

Befordringsgodtgørelsen udbetales efter taksterne, der svarer til den billigste offentlige transport.

Når du søger om befordringsgodtgørelse hos Borgerservice, skal du aflevere dokumentation for besøget hos speciallægen. 

For pensionister gælder særlige regler.