Har du behov for sygepleje

Du kan blive henvist til den kommunale sygepleje af din praktiserende læge, speciallæge eller af en hospitalslæge, når du fx bliver udskrevet fra indlæggelse på hospitalet eller har modtaget ambulant behandling. Du kan også selv henvende dig til Visitationsenheden.

Som udgangspunkt får du sygepleje i en af kommunens sygeplejeklinikker. Du kan typisk få sygepleje kl. 8.00-15.00 på hverdage og i øvrigt efter nærmere aftale med kliniksygeplejersken.

Læs mere om vores sygeplejeklinikker.

Hvis du fysisk og/eller psykisk ikke er i stand til at møde frem, kan du hele døgnet - alle årets dage - få besøg i eget hjem.

Akut brug for praktisk hjælp eller sygepleje

Ud over den almindelige sygepleje er det muligt at få hjælp via vores Akut Team. Det skal altid ske gennem enten lægen, hjemmesygeplejersken eller andet professionelt personale.

Læs mere om vores Akut Team.

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96 28 44 60

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor Rådhusets åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Mail: visitator.sec@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.