Akut Team

Herning Kommunes Akut Team består af både et somatisk og et psykiatrisk team.

Akut Teamets overordnet opgave er at forebygge indlæggelser og at lave kompetenceudvikling i Sundhed og Ældre. Vores primære samarbejdspartnere er sygeplejerskerne i kommunen, praktiserende læger, vagtlæger, præhospitalet, Regionshospitalet Gødstrup, Socialpsykiatrien m.fl.

Akut Teamet bidrager til at øge kvaliteten, skabe tryghed og koordination. Akut Teamet er altid til rådighed for faglig sparring. 

Sygeplejerskerne i Akut Teamet kører i hele Herning Kommune. Det somatiske team dækker hele døgnet, og det psykiatriske team dækker tidsrummet fra kl. 8-22 i hverdagene og kl. 14-22 i weekenderne.

Akut Teamet styrker indsatsen i den akutte og komplekse fase - både inden for det somatiske og psykiatrisk felt. Dette bl.a. med baggrund i:

  • akutte sygeplejefaglige udredninger
  • specialiseret instrumentel sygepleje, f.eks. kateter problematikker, drænpleje, dialyse, kapillærblodprøver
  • faglig sparring og undervisning i Sundhed og Ældre.
  • Hjerte-lunge redning for plejepersonale i Sundhed og Ældre
  • vurdering af selvmordsrisiko og forværring af psykiatriske symptomer
  • visitering af akutpladser uden for Visitationsenhedens åbningstid

Sygeplejerskerne prioriterer og visiterer selvstændig i opgaverne ud fra et sygeplejefagligt skøn og den aktuelle anamnese. Akut Teamet kan varetage korte forløb til borgere i eget hjem, bosteder, akutte pladser på Rehabiliteringscenter og på kommunens plejecentre. Teamet er en sparringspartner og en forstærkning af den kommunale sygepleje i en tid, hvor flere nye og mere komplekse sygeplejeopgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen.

Kontaktinfo

Akut Team
Brændgårdvej 20 B
7400 Herning

Det er kun praktiserende læger og vagtlæger, der kan ringe direkte til Akut Team.

Se telefonnummer på www.sundhed.dk

Hanne Berg Fog

Mail: rehhf@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.