Akut Team

Akut Team styrker indsatsen i den akutte fase både inden for det somatiske og psykiatriske felt, indtil hjemmesygeplejen eller socialpsykiatrien kan overtage opgaverne.

Opgaverne for teamet er:

  • at forebygge genindlæggelser og indlæggelser på sygehus
  • at skabe stabil situation for patienten i hjemmet.

Målet er, at flere borgere kan hjælpes i eget hjem og dermed undgår at blive indlagt unødvendigt på hospitalet.

Akut Team har et tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, hjemmehjælpen, plejecentrene og socialpsykiatrien.

Kontaktinfo

Akut Team
Brændgårdvej 20 B
7400 Herning

Det er kun praktiserende læger og vagtlæger, der kan ringe direkte til Akut Team.

Se telefonnummer på www.sundhed.dk

Hanne Berg Fog

Mail: rehhf@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.