Kvalitetsstandard for madservice

KVALITETSSTANDARD

Madservice udbragt til borgerens bopæl
Emne Indhold
Lovgrundlag

§83 i Serviceloven.
Madservice er omfattet af lov om frit valg. Det betyder at modtageren selv skal vælge mellem de leverandører, som kommunen har godkendt.

Grundlag for bevilling

Måltider til eget forbrug til borgere, som midlertidigt eller varigt har behov herfor.

Hvad er formålet med ydelsen
 • At bidrage til, at borgeren får en tilstrækkelig god og nærende kost.
 • At bidrage til at optimere og vedligeholde den enkelte borgers egen sundhedstilstand.
Modtagere af ydelsen

Ydelsen er for de borgere, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke i tilstrækkelig grad kan fremstille ernæringsrigtig kost.

Modtageren af madservice vil ofte være beskrevet inden for funktionsniveau 2-4 i Fælles Sprog.

Kendetegnende for borgere, der modtager madservice er, at de typisk

 • er borgere, som har vanskeligt ved at komme i gang med at lave mad eller ikke vurderes at være i stand til at skaffe eller fremstille ernæringsrigtige måltider.
 • er bevilget midlertidig eller varig personlig hjælp og pleje og/eller hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet efter §83, stk. 1 og 2 i Lov om Social Service
 • er bevilget hjælp og støtte efter §85 i Serviceloven.

Iværksættelse af madudbringning sker senest 3 arbejdsdage efter visitation. Ved visitering af akut behov for madudbringning - fx efter udskrivning fra sygehus - forventes levering med dags varsel eller første hverdag efter en weekend.

Visitation

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune.

Hvad kan indgå i ydelsen?
 • Der visiteres til alm. fuldkost, ernæringstæt kost og diætkost (energitæt, energifattig, diabetes mv.). Diætmad forudsætter en uddybende faglig vurdering fra læge eller sygeplejerske.
 • Der aftages typisk 3-7 hovedretter pr. levering, mindst én gang ugentligt.
 • Hovedret tilbydes med mulighed for valg mellem minimum 11 retter pr. uge.
 • Mulighed for at købe supplerende kost, som bl.a. kan være:
  • morgenmåltider
  • frokostmåltider
  • mellemmåltider
  • energi- og proteinrige drikke
  • gæstemad
 • Der udsendes bestillingssedler for 14 dage ad gangen.
 • Leverandøren skal stille den mulighed til rådighed, at maden kan bestilles via internettet.
 • Råd og vejledning.
 • Maden leveres til hjemadressen.
Levering
 • Levering af mad følger levnedsstyrelsens forskrifter.
 • Hvis maden leveres i kølet tilstand, skal leverandøren sikre, at maden sættes i køleskab.
 • Hvis modtageren ikke er hjemme, kan der laves en aftale med chaufføren om at stille maden uden for døren.
 • Hvis modtageren ikke er hjemme og ikke har indgået en aftale om levering af maden, skal leverandøren tage maden med retur. Genlevering kan ske efter ønske. Taksten fastsættes af den enkelte leverandør.
 • Når maden leveres ifølge aftale uden for døren, er holdbarheden ikke længere leverandørens ansvar. Der vil i disse tilfælde være en seddel i kassen, hvorpå det står, hvornår maden er leveret.
 • Det er altid borgeren og/eller de pårørende, der har ansvar for at afbestille levering af madservice til leverandøren uanset årsag.
 • Hvis maden leveres varm, skal den leveres i tidsrummet kl.10 til ca. 13. Hvis maden ikke skal indtages ved leveringstidspunktet, skal den leveres i en termokasse, der kan holde maden varm i op til 2 timer.
Generelle krav til
 • Retterne tilstræbes at følge årstidens råvarer.
 • Energiprocenten skal følge anbefalingerne i "anbefalinger for dansk institutionskost". Ved diætkost følges de anbefalede ernæringsprincipper.
 • I en almindelig hovedret vil mængden være minimum 475 g.
 • I en lille portion hovedret vil mængden være minimum 325 g.
Hvad indgår ikke i ydelsen?

De godkendte leverandører producerer og leverer maden. I denne ydelse indgår derfor ikke:

 • Køleskab
 • Mikroovn
Hvad koster ydelsen for borgeren Den mad, som borgerne får leveret til hjemadressen, bliver hvert år prissat af Byrådet. Der henvises til takstbladet, Herning Kommunes hjemmeside. Det er desuden muligt at få oplyst prisen ved henvendelse til Visitationsenheden, Herning Kommune.
Ydelsens omfang

Modtageren aftager typisk 3-7 hovedretter pr. levering, én gang om ugen.

Kvalitetsmål Sagsbehandlingstiden tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, dog er sagsbehandlingstiden max 5 hverdage.
Opfølgning

Bevillingen vurderes løbende. Ved ændring i borgerens situation skal bevillingen revurderes.

Klageadgang

Klage skal ske til Visitationsenheden, Herning Kommune, inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen.

På baggrund af klagen revurderes tidligere afgørelse. Ved revurderingen undersøges, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold i klagen. Såfremt borgeren ikke gives medhold, videresendes klagen til Ankestyrelsen.

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget 15. juni 2022.