Træning ved sygdom og svækkelse

Træningen kan være genoptræning eller vedligeholdelsestræning - alt efter dine behov.

Træningen foregår individuelt eller på hold. Det kan foregå på aktivitetscenter eller i dit eget hjem.

Træning på aktivitetscentre

Er du 60+ eller førtidspensionist kan du benytte de mange træningstilbud, som vi har på aktivitetscentrene.

Se mere om aktivitetscentre.

 

Kvalitetsstandarder

Se kvalitetsstandarder for træning efter serviceloven.

Træning ved sygdom/svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Tal med kommunen eller din praktiserende læge om mulighederne for træning.

Hvor foregår træningen?

Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • på et sygehus
  • på et sundhedscenter
  • i et træningscenter
Frit valg af træningssted

Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Hvordan kommer jeg i gang med genoptræning?

Du skal henvende dig til din læge eller til kommunen for oplysninger om genoptræning.