Tilskud ved Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget kaldes også KFU.

Som udgangspunkt kan alle borgere, foreninger og lignende i Herning Kommune søge om tilskud.

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til byfester og revyer. Der gives heller ikke tilskud til andre arrangementer og projekter, hvor hensigten er at indsamle penge til andre formål. Herunder også velgørenhed.

Der er ikke nogen øvre eller nedre grænse for det beløb, der kan søges, men KFU har en begrænset pulje til rådighed hvert år. 

Luk alle
Åben alle

Ansøgning

Det er KFU der bevilliger midlerne fra Kulturudvalget rådighedsbeløb.

For at ansøge KFU om tilskud til dit arrangement/projekt skal du sende en ansøgning med et budget til Kultur- og Fritidsafdelingen. De vil behandle ansøgningen inden den sendes til KFU.

Der er ikke noget fast skema, men ansøgningen bør indeholde følgende:

  • En kort beskrivelse af arrangementet eller projektet med fokus på det kulturelle indhold.

  • En tydelig angivelse af hvor og hvornår arrangementet eller projektet finder sted.

  • En beskrivelse af hvordan arrangementet eller projektet markedsføres.

  • Et overslag på det forventede antal gæster, publikum eller deltagere.

  • En angivelse af hvem der søger om tilskuddet, og hvor meget der søges om.

  • Et budget og en finansieringsplan for arrangementet/projektet.

Ansøgningen bør fylde maksimalt 1 side. 

Økonomi

I skal fremsende både et budget og en finansieringsplan for jeres arrangement/projekt. Budgettet skal være realistisk og indeholde en opgørelse over indtægter og udgifter. Finansieringsplanen er en oversigt, der indeholder oplysninger om følgende:

  • Hvem der støtter arrangementet/projektet og med hvor meget.

  • Hvilke tilskud der er søgt og bevilliget/ikke bevilliget.

  • Samarbejdspartneres bidrag.

  • Egenfinansiering.

Frister

Frister for indsendelse af ansøgning er senest 3 uger før KFU's næste møde. 

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent
Mobil: 22808224

Send e-mail til Michelle

Pia Trab Worm
Projektleder og kulturkonsulent
Tlf.: 96288634
Mobil: 51189094

Send e-mail til Pia

Kristina Lundsgaard Gaardsted
Kontorassistent
Tlf.: 96288635
Mobil: 30618130

Send e-mail til Kristina

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.