Søg mikropuljen til formidling af natur og kulturhistorie

Der kan som udgangspunkt søges max. 5.000 kr. pr. initiativ/aktivitet. 

Puljen er åben for ansøgninger året rundt og uddeles løbende efter først-til-mølle-princippet. 

Natur og Kulturhistorisk formidling - tilskud til aktiviteter

Kontaktoplysninger

Organisering: *

Uddyb gerne aktøren/aktørerne bag ansøgningen, så vi får et indblik i, hvem der ansøger.
Projektbeskrivelse
Beskriv initiativet/aktiviteten, og redegør herunder for, hvordan natur eller kulturhistorie formidles
Beskriv den målgruppe som aktiviteten retter sig mod (fx unge, familier, seniorer)
Beskriv hvornår arrangementet forventes afholdt (gerne konkret dato og tidspunkt)
Økonomi
Angiv det ansøgte beløbs størrelse.
Angiv her et kort budget for aktiviteten med forventede indtægter og udgifter (fx xxx kr. til forplejning, xxx kr. til indkøb af materiale y-x-z)
Tilladelse til opbevaring af data

Giv tilladelse til opbevaring af data *

Giv tilladelse til indsendelse og opbevaring af dine data i forbindelse med ansøgningen. Vi opbevarer din data efter gældende retningslinjer.
Luk alle
Åben alle

Vedrørende GDPR

Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi skal nemlig, efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Herning Kommune
Torvet 5
7400 Herning
kommunen@herning.dk
96282828
CVR: 29 18 99 19

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Behandling af dine personoplysninger:

• Vi behandler dine personoplysninger, for at kunne give besked om fordelingen af mikropuljen.
• Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger.
• Vi henter kun personoplysninger om dig fra det udfyldte ansøgningsskema.
• Vi gemmer dine oplysninger sikkert indtil der sker en regelmæssig sletning og som minimum i fem år af hensyn til regnskab.

Dine rettigheder jf. Databeskyttelsesloven:
• Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig.
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
• Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig inden vores normale slettefrist indtræder.
• Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.
• Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk

Med venlig hilsen,
Michelle Marie Johnsen
Kultur og Fritid
Herning Kommune
2280 8224

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent

Mobil: 22 80 82 24
Mail: bekmj@herning.dk

Pia Trab Worm
Projektleder og kulturkonsulent

Tlf.: 96 28 86 34
Mobil: 51 18 90 94
Mail: bekpw@herning.dk

Elsebeth Houe
Naturformidler
 
Tlf.: 96 28 81 48
Mail: ngoeh@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.