Formidling af natur og kulturhistorie

Du kan også læse om fordeling af midler, se nærmere på de spændende initiativer eller søge mikropuljen.

I Herning Kommune skal flere borgere opleve en øget kvalitet i formidlingen af natur og kulturhistorie, og flere borgere skal have autentiske natur- og kulturhistoriske oplevelser. 

Byrådet har derfor afsat 500.000 kroner årligt til en styrkelse af formidlingen, bedre natur- og kulturhistoriske oplevelser i hele kommunen og en øget synlighed af nye og allerede etablerede tilbud. 

Hvert år er der øremærket 200.000 kroner til nyskabende formidling, 150.000 kroner til udpegning og styrket formidling samt afsat 100.000 kroner til en mikropulje, som kan ansøges til nye og spændende initiativer. Derudover er der årligt 50.000 kroner til markedsføring.

Luk alle
Åben alle

De fire hjørnesten og Fortællerejsen i Sinding-Ørre

De fire hjørnesten

Borgerforeningen i Sinding-Ørre har i 2021 fået bevilliget 150.000 kroner under styrket formidling til etablering af en større og samlet vandre- og cykelrute på cirka 20 km. på tværs af Sinding-Ørre området. Ruten har til formål at formidle områdets mangfoldige kulturhistorie og den skønne natur. 

Fortællerejsen

En central del af den samlede rute bliver udformet som en decideret fortællerute. Her vil besøgende igennem den digitale levendegørelse hos "Fortællerejsen" kunne stifte bekendtskab med en række spændende nedslagspunkter med udgangspunkt i lokalhistorien. 

Der er i 2021 blevet afsat 100.000 kroner under nyskabende formidling til udvikling af Sinding-Ørres egen lokale udgave af "Fortællerejsen". 

Du vil her snart kunne læse meget mere om ruten og de spændende fortællinger. 

Hele projektet er et samarbejde mellem Sinding-Ørre Borgerforening, Charlotte Lindhardt, KOMO, Museum Midtjylland og Herning Kommune.

Natureventyr i Herning Kommune

Du kan nu opleve Natureventyr i Herning Kommune. Projektet er i 2021 blevet bevilliget 80.000 kroner under nyskabende formidling. Projektet er blevet til i samarbejde med Genbrug og Affald, Børn og Læring, Natur og Grønne Områder samt Bevæg dig for livet. 

Natureventyr gør det nemt og attraktivt for voksne at give børn en meningsfuld, underholdende og aktive oplevelser i naturen. Den gode læseoplevelse kombineres med friluftsliv, leg, bevægelse, udfordringer og læring.

Hvert eventyr fortæller en digital historie om et specifikt område, og kan både handle om historie, biologi, bæredygtighed og geografi. Og så får hele familien motion og frisk luft imens eventyret udspiller sig. 

Du kan læse meget mere om dem alle sammen her

Retningslinjer for mikropuljen til formidling af natur og kulturhistorie

Der er hvert år afsat en mikropulje på op til 100.000 kroner til understøttelse og skabelsen af aktiviteter og ture. Midlerne skal give flere borgere mulighed for at komme ud og få autentiske natur- og kulturhistoriske oplevelser i Herning Kommune.

Hvem kan søge?

Mikropuljen kan søges af foreninger, selvorganiserede grupper samt private og offentlige aktører.

Selvorganiserede grupper og private aktører kan søge puljen til at igangsætte aktiviteter i samarbejde med lokale aktører, så et lokalt ejerskab sikres.  

Ansøgningskriterier

Der kan som udgangspunkt søges maksimalt 5.000 kroner for hver aktivitet. En ansøger kan som udgangspunkt opnå bevilling til maksimalt fire aktiviteter årligt.

Puljen er åben for ansøgninger året rundt, og ansøgninger behandles løbende efter først-til-mølle-princippet. Aktiviteten skal afholdes indenfor kalenderåret, hvor bevillingen er givet.

Aktiviteterne skal være åbne for alle. Det er tilladt at lave aktiviteter for en specifik målgruppe som eksempelvis børn og unge eller seniorer, hvis det giver mening, men der kan eksempelvis ikke søges til aktiviteter eller ture for en enkelt forenings medlemmer eller til enkelte skoleklasser.

Der må opkræves symbolsk betaling for adgang til aktiviteterne, hvis det skønnes nødvendigt.

Der kan søges til følgende:

  • Fysiske materialer der er nødvendige for aktivitetens afvikling, og dette dækker også madvarer.
  • Honorar og transportudgifter (for fagpersoner eller lignende i forbindelse med aktiviteten).
  • Leje af større udstyr i relation til aktiviteten.

Der kan ikke søges til følgende:

  • Aktiviteter som allerede er afviklet.
  • Almene foreningsaktiviteter som foreningen ville afholde uanset.
  • Aktiviteter som lukker sig om sig selv, som eksempelvis kun en specifik forenings medlemmer.
  • Honorar eller aflønning af frivillige foreningsmedlemmer.

Det forventes at du som ansøger redegør kort for, hvordan aktiviteten formidler den lokale natur og/eller kulturhistorie. Det forventes også, at du er tydelig omkring målgruppe og det konkrete indhold, og så skal du kunne fremvise et mindre budget for de forventede udgifter.

Kontaktinfo

Michelle Marie Østergaard Johnsen
Kulturkonsulent

Mobil: 22 80 82 24
Mail: bekmj@herning.dk

Pia Trab Worm
Projektleder og kulturkonsulent

Tlf.: 96 28 86 34
Mobil: 51 18 90 94
Mail: bekpw@herning.dk

Elsebeth Houe
Naturformidler
 
Tlf.: 96 28 81 48
Mail: ngoeh@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.