Ansøgning til Bevæg dig for livets pulje for nye initiativer

Puljen skal sætte gang i nye aktiviteter og initiativer, der kan støtte målet om 5300 flere motionsaktive borgere i 2025.

Information om ansøgningen

Der er løbende frist for indsendelse af ansøgninger, og de vurderes derfor også løbende.

Ansøgninger kan efter fremsendelse enten godkendes til fuld eller delvis bevilling, men kan også modtage afslag. Ansøger er derfor ikke sikker på at få det fulde ansøgte beløb.

Den godkendte bevilling udbetales, når ansøger har indsendt dokumentation for afholdte udgifter. Dokumentationen fremsendes via mail til Mette Skærbæk, projektleder for Bevæg dig for livet. 

Vi forventer, at arrangøren giver en tilbagemelding på projektets/initiativets forløb og deltagerantal ved at indsætte det i evalueringsskemaet, der fremsendes ved eventuel godkendelse.

Bevæg dig for livets pulje til nye aktiviteter

Kontaktperson
Angiv her hvilken rolle du har. Det kan være tovholder, projektleder, kontaktperson i foreningsregi, formand i bestyrelsen der står for projektet eller lignende
Hvis du repræsenterer en forening, så angiv venligst hvilken og hvordan du er tilknyttet denne
Samarbejdspartnere
Angiv venligst hvilke samarbejdspartnere der er med i dette projekt
Projektbeskrivelse
Beskriv venligst projektets indhold grundigt
Tidsplan
Beskriv venligst hvornår projektet forventes opstartet og afsluttet
Målgrupper og deltagere
Beskriv venligst hvilke målgrupper projektet retter sig i mod (fx børn, unge, familier, seniorer mv.)
Angiv venligst det forventede antal deltagere i projektet
Budget
Beskriv det fulde ansøgte beløb - vær opmærksom på at der som udgangspunkt kan søges 5.000 kr. pr. projekt
Beskriv venligst budgettet for projektet med forventede indtægter og udgifter.
Eventuelt andre oplysninger
Beskriv venligst hvis der er andet nødvendig viden i forbindelse med projektet
Tilladelse til opbevaring af data

Må vi opbevare din data i forbindelse med ansøgningen? *

Giv tilladelse til at din data må indsendes og opbevares i forbindelse med ansøgningen. Vi opbevarer din data efter gældende retningslinjer.

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder

Mobil: 22 22 43 72
Mail: mette.skaerbaek@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.