Pop-up gåruter

Nu kan du igen nyde skønne gåture i Herning Kommune! En masse lokale ildsjæle opretter gåruter fra 1. marts 2024, som du og din familie kan benytte.

Hver 14. dag vil to nye ruter poppe up et nyt sted i kommunen. Der vil være en kortere og en længere rute hvert sted. Ruterne vil være beskrevet herunder og markeret med flag derude. Der vil også være links til kort over ruterne.

Ruterne er markeret i ti dage, hvorefter de flytter til et nyt sted.

Rigtig god fornøjelse!

Luk alle
Åben alle

Herning - ruterne er markeret 1. marts - 12. marts 2024

Pop-up ruterne foregår i Knudmosen i Hernings sydlige del og er lavet af Herning Løbeklub.

Parkering og start er som udgangspunkt fra parkeringspladsen på den vestlige side af Sdr. Anlæg, Gl. Vejlevej, 7400 Herning.

Ruterne er mærket op fra fredag 1. marts 2024 klokken 7.00 til tirsdag 12. marts 2024 klokken 18.00.

Du kan vælge mellem:

3,7 km markeret med røde flag.

7,3 km markeret med gule flag.

Ruterne er tydeligt markeret og der er sat km skilte op.

Rutebeskrivelser

Start er fra en åbning i hækken på parkeringspladsen, hvor der går en sti ind i Sdr. Anlæg. Start er vist med et skilt.

Begge ruter går fra parkeringspladsen ind i Sdr. Anlæg og rundt om ”halvmånen” i anlægget, forbi legepladsen og rideskolen. Herefter drejer 3,7 km ruten til højre ind i Knudmosen, hvor du skal følge markeringsflag og pile. 7,3 km ruten fortsætter ud ad Miljøvej, hvor ruten går til højre ind i Knudmosen lige før Holtbjerg Sø på venstre hånd.

Undervejs krydser begge ruter Gl. Vejlevej. 7,3 km ruten fortsætter rundt om og op på Knudmosebjerget via Serpentinervejen. Giv dig gerne tid til at nyde 360-graders udsigten over Herning by og Messehallerne herfra, inden turen går tilbage ned ad Knudmosebjerget.

Ruterne mødes igen syd for Herning Sky højhusene og går videre igennem mosen tilbage til parkeringspladsen ved Sdr. Anlæg. Undervejer passerer du Gl. Vejlevej i modsat retning.

3,7 km ruten kan du gennemføre med barnevogn og på cykel. 7,3 km ruten går op ad Serpentinervejen, som besværliggør barnevogne og almindelige cykler.

Se kort over ruterne her:

Se 3,7 km ruten

Se 7,3 km ruten

Kontaktperson: Frits Jensen, mobil 29924899.

God tur!

Billeder fra ruterne

Træstien ved Knudsmosen:

Træstien ved Knudsmosen

Stien ned fra Knudsmosebjerget:

Stien ned fra Knudsmosebjerget

Udsigten til Herning Sky:

Udsigten til Herning Sky

Stakroge - ruterne er markeret 15. marts - 26. marts 2024

I denne uge skal vi til Stakroge og gå to skønne pop-up ture. Ruterne er lavet af Stakroge Borger- og Idrætsforening.

Ruterne starter ved Stakroge Beboer- og Kulturhus, Station Allé 1, 7270 Stakroge.

Rutebeskrivelser

Begge ruter går igennem noget af den dejlige natur, de har i Stakroge. Terrænet er generelt meget fladt, men der er en lille stigning på ruten omkring kirken.

3,66 km markeret med røde flag:

Ruten går omkring kirken og igennem et skovområde. 

Se 3,66 km ruten

4,21 km – markeret med gule flag:

Ruten går ud over mosen i flot natur, og du kommer blandt andet forbi fiskesøerne.

Se 4,21 km ruten

Kontaktperson: Jens Kauffmann, mobil 20429193.

God tur!

Billede fra ruterne

Der er desværre ikke så mange billeder fra ruterne, så du må vente og se, hvor skønt området er. Der er dog lige et enkelt billede af Bevæg dig for livet flaget:

Bevæg dig for livet flag er sat op på ruten

Lind - ruterne er markeret 28. marts - 9. april 2024

Vi flytter pop-up ruterne til Lind og har været så heldige, at frivillige fra KLG Seniormotion har markeret to ruter til os. Ruterne er allerede markerede fra torsdag morgen grundet påsken.

Du kan parkere på P-pladsen ved Alpi Hallerne, Kollundvej 33, Lind (parkering langs hallen mod syd).

Rutebeskrivelser

3,8 km markeret med røde flag:

Gå mod nord bag hallen ned langs petanquebanen og forbi aktivitetsområdet med motions- og legeredskaber - og følg de røde flag.

Ruten går fortrinsvis på kombineret cykel- og gangsti, så vær opmærksom på andre trafikanter. 

Se 3,8 km ruten

7,8 km markeret med gule flag:

Følg de gule flag og gå mod nord bag hallen ned langs petanquebanen. Ruten går gennem by- og naturområder og I krydser et mountainbikespor. Ruten er på asfalt, grus og jord/græsunderlag.

Se 7,8 km ruten

Kontaktperson: Frank Svendsen, mobil: 28455418.

God tur!

Billeder fra ruterne

Billeder fra den korte rute:

Turen går gennem byen:

Turen går gennem byen

Du kommer blandt andet forbi en legeplads:

Du kommer blandt andet forbi en legeplads

Billeder fra den lange rute:

Turen går via grusvejen:

Turen går via grusvejen

Du kommer gennem denne sti:

Du kommer gennem denne sti

Du passerer denne fine sø:

Du passerer denne fine sø

Du passerer også disse store grantræer:

Du passerer også disse store grantræer

Sinding-Ørre - ruterne er markeret 12. april - 23. april 2024

I denne uge går turen til Sinding og Ørre, hvor Sinding Gymnastik- og Idrætsforening er vært for to spændende pop-up gåruter med historisk vingesus.

Bemærk, at de to ruter har forskellige startadresser.

Rutebeskrivelser

Bjergene i Sinding - 3,87 km markeret med røde flag:

Ruten starter ved Sinding forsamlingshus Skoletoften 8, Sinding.

Besøgende bliver budt velkommen til et af Vestjyllands smukkeste bakkelandskaber. Området er blevet gjort tilgængeligt takket være en positiv indstilling fra såvel små som store lodsejere i området. Landskabet er således blevet åbnet for den besøgende på steder, som ellers er utilgængelig for offentligheden. Der er etableret en cirka 4 km natursti rundt i området.

Turen går i Bjergene i Sinding går gennem et smukt landskab med bakker, dale, skov, mose, marker og enge. Geologisk set ligger Sinding på den østlige kant af Skovbjerg bakke ø, som blev dannet under forrige istid for mere end 100.000 år siden. Mod vest er der udsigt til Vildbjerg og Trehøje i det fjerne. Mod øst ser du ud over den flade hedeslette mellem storråen og Karup Å, Hedesletten er i modsætning til bakkerne et ungt landskab, der for 15.000 år siden blev skabt af store smeltevandsstrømme fra isranden langs den jyske højderyg.

Bjergene i Sinding er kommet af, at det vrimler med gamle stednavne som ender på 'bjerg', 'høj' og 'dal'. Før plantningen af plantager og læbælter var der en imponerende udsigt horisonten rundt. I Oldtiden har datidens beboere også nydt bjergene, idet næsten alle bjerge har en eller flere oldtidshøje på toppen.

Ruten går igennem 'grusgraven ved Musebjerg'. Her begyndte de i 1850 grusgravningen i den østlige del af Musebjerg bakke. Arbejdet i grusgraven var ikke ufarligt, når arbejderne stod nede i en 7-8 meter høj skrænt og læssede gruset op i transportøren. I 1960erne begyndte de at grave under grundvandsspejlet med en slæde, og herved opstod de dybe huller, som i dag er vandfyldte søer. Oprindeligt var de 15 meter dybe, men skønnes i dag kun at være omkring 8 meter dybe på grund af sandskred. De tidligere gravområder er under fri naturudvikling.

Se 3,87 km ruten 

De 4 hjørnesten - 10,83 km markeret med gule flag:

Ruten starter ved Lokalhistoriens Hus, Ørre Byvej 83, Ørre.

Vi starter ved missionshuset 'Nazaret', som åbnede en uge efter Ørre forsamlingshus i 1889. Det er muligt at komme ind og se huset, og der er også en infotavle. I det gule hus ved siden af, er der et offentligt toilet. Turen går videre mod Sammelstedvej over Storåen. Vi går over 'Den gamle bro' efter Storåen, mod Blicherstenen.

Derefter går vores tur over heden mod 'Helenes Hus', områdets sidste bevarede fattighus i Sammelsted by. Her er infotavle og åbent. Det er cirka halvvejs på ruten, og der er mulighed for at spise madpakker og benytte toilettet i huset. Herefter skal du over heden, hvor der græsser får, videre ad 'Degnestien', mod 'Nygaard Gl. Skole'. Et stykke fremme, går du gennem skoven af den nyåbnede 'Eventyrsti'. Nu går turen mod vest, og du krydser igen Storåen. Har du flere kilometer i benene, anbefaler vi at følge den grønne rute til Ørre kirke og retur. Der er grønne pile begge veje - cirka 3 km ekstra.

Se 10,83 km ruten 

Kontaktperson: Bodil Jensen, mobil 30635825.

God tur!

Billede fra ruterne

Billedet viser, at ruterne byder på meget skøn natur:

Billeder viser, at ruterne byder på meget skøn natur

Sørvad - ruterne er markeret 26. april - 7. maj 2024

I denne uge har du mulighed for at gå skønne ture ved Præstbjerg Hede. Ruterne er lavet af frivillige fra Vinding Ungdoms- og Idrætsforening.

Kør til parkeringspladsen ved Præstbjerg Naturcenter, Klejnstrupvej 2, 7550 Sørvad. Her er der gode parkeringsmuligheder.

Naturen omkring Præstbjerg Naturcenter er storslået. Her er bakkede hedeområder, egekrat, smukke udsigtspunkter, små skove og smukke søer. Den nærliggende Præstbjerg Plantage ligger lige vest for hovedvej 11 og er også et besøg værd. Tæt ved centret er der en legeplads, overdækkede madpakkehuse, bålsteder med grill, borde, bænke samt toiletter, der frit kan benyttes. Rundt på ruten er der bænke og borde, så tag ud og nyd naturen og nyd jeres formiddagskaffe, frokost eller eftermiddagskaffe på ruten.

Vi anbefaler også, at du prøver vippebænken ved Præstbjerg Naturcenter. Når du vipper på den, genereres der strøm og en fortælling går i gang. Lige nu er der en fortælling om hedebonden Laust, der fortæller om livet lige netop her i 1890.

Rutebeskrivelser

Rundt om Præstbjerg Sø 2,1 km – markeret med røde flag:

Ruten er en handicapvenlig rute, så du kan gennemføre den i kørestol. Du kommer rundt om det meget naturskønne område rundt om Præstbjerg Sø. Start ved Præstbjerg Naturcenter, og følg de røde flag, der er sat op i højre side af stierne.

Se 2,1 km ruten

Rundt om Præstbjerg Hede 4,7 km – markeret med gule flag:

På grund af det meget fugtige vejr, så er der enkelte steder på ruten der er meget fugtige, så vi anbefaler vandrestøvler. Ruten er ikke egnet til klapvogne.

Du kommer rundt om det meget naturskønne Præstbjerg Hede. Herudover passerer du Præstbjerg Sø. Start ved Præstbjerg Naturcenter og følg de gule flag, der er sat op i højre side af stierne.

Se 4,7 km ruten

Der er mange afmærkede stier i området. Det er muligt at kombinere dem, så man kan gå en lang tur rundt i det naturskønne område. Alle ruter er afmærkede med farvede pile.

Kontaktperson: Henrik Storch, mobil 42460311.

God tur!

Billeder fra ruten

Gullestrup - ruterne er markeret 10. maj - 21. maj 2024

I denne uge skal vi gå ture i Gullestrups fine natur. Turene er lavet af frivillige i byen. Du kan vælge imellem to ruter på knap 3 km og godt 6 km.

Begge ruter starter ved Gullestrup Sport og Kulturs parkeringsplads, Trælundvej 3, Gullestrup, 7400 Herning.

Rutebeskrivelser

2,85 km markeret med lyseblå flag:

Ruten går fra p-pladsen og med en sti igennem et skovstykke, over Trælundvej og følger en hyggelig skovsti langs Trælundvej. Stien drejer rundt om Bøgens Kvarter forbi blandt andet et mountainbikespor og en hundeskov. Du passerer skov og grønne arealer på vejen og ender tilbage på parkeringspladsen.

Turen kan du godt gå med barnevogn, men der er et par steder i skoven, hvor det er lidt blødt.

Se 2,85 km ruten 

6,15 km markeret med gule flag:

Ruten går fra parkeringspladsen igennem det lille skovstykke og til venstre mod toppen af villakvartererne Egebakken og Skovbakken. Her drejer ruten til højre over mod VM-skoven, som blev plantet i forbindelse med VM i Ridning. Efter en tur rundt i skoven krydses Trælundvej og du følger grusvejen, som tager dig forbi mountainbikesporet på venstre hånd og små fine søer på højre hånd. Herefter krydses Sahlholtvej og du går ind i et skovstykke, som leder dig nedenom Lyngens Kvarter og videre med Ny Løvbakkevej og op ad Egebakken, hvorefter du ender ved parkeringspladsen igen.

Turen er ikke velegnet med barnevogn eller for gangbesværede.

Se 6,15 km ruten 

Kontaktperson Mette Skærbæk, mobil: 22224372.

God tur!

Billeder fra ruterne

Billede af den lidt utraditionelle kirke:

kirken

Billedet viser at ruten går langs vejen:

ruten går langs vejen

Billedet viser den fine naturvej:

naturvej på ruten

Billedet viser stien du skal følge:

sti på ruten

Billede af det fine landskab:

Landskabet på ruten

Sdr. Felding - ruterne er markeret 24. maj - 4. juni 2024

Dagmar Bio er igen i år vært for pop-up ruter i Sdr. Felding. Begge ruter, både 2,5 og 5,5 km starter og slutter ved Dagmar Bio, Bredgade 36, 7280 Sdr. Felding.

Rutebeskrivelser

2,5 km markeret med lyseblå flag:

Ruten starter som sagt ved Dagmar Bio, som er Sdr. Feldings gamle biograf anno 1954. Her mødes folk fra nær og fjern og ser film, hører livekoncerter, holder familiefester og meget mere.

Herfra går turen ned forbi Dagli’ Brugsen og hen over Skjern Å. Ruten fortsætter ned ad Ågade, som førhen ofte blev oversvømmet og transport foregik i gummibåd. Turen går også forbi Ågades legeplads og en tur over endnu en bro over Skjern Å. Nu kommer du til Nederbygaard, hvor der er mulighed for at se hestene boltre sig på markerne og udsigten til Skjern Å er fantastisk. Turen går videre gennem boligkvarteret Præstevænget og hen til Byens Plejehjem, Engholm Centret. Det sidste stykke vej foregår ad Nørre Allé og Strøget, hvor du kan se Restaurant Klods Hans. Til slut passerer du parkeringspladsen ved Dagmar Bio for at nå i mål.

En dejlig gåtur gennem byen, som byder på både land og by. Ruten er primær på asfalt, men et lille stykke af vejen er grussti, men du kan godt skyde genvej og gå til højre i stedet for at fortsætte lige ud på grusstien.

Se 2,5 km ruten

5,5 km – markeret med gule flag:

Startstedet er igen Dagmar Bio, som er Sdr. Feldings helt særlige kulturhus, hvor der både vises film, afholdes live koncerter, og hvor mange også vælger at holde konfirmationer, barnedåb og runde fødselsdage.

Herfra går turen ned forbi Dagli’ Brugsen og hen over Skjern Å. Ruten fortsætter ned ad Ågade, som førhen ofte blev oversvømmet og transport foregik i gummibåd. Turen går også forbi Ågades legeplads og en tur over endnu en bro over Skjern Å. Nu kommer du til Nederbygaard, hvor der er mulighed for at se hestene boltre sig på markerne og udsigten til Skjern Å er fantastisk. Turen går nu ud af byen og ad grusvejen, som fører til Sdr. Feldings Efterskole, hvor der er smukke åbne marker. Så fortsætter du ned over byens stadion, forbi børnehaven og Det Legende Hus, som Sdr. Felding Hallen hedder i dag. Til slut går ruten forbi kirken, inden du til slut ender ved Dagmar Bio igen.

En god gåtur gennem både byen og ud på landet for at få lidt ekstra luft. Ruten er på en blanding af asfalt og grusvej.

Se 5,5 km ruten

Kontaktperson: Linda Korsholm Nielsen, mobil 27827118.

God tur!

Billeder fra ruterne

Billede af kirken:

Kirken

Du passerer bækken:

Bækken

Du kommer via den asfalterede sti:

Asfalteret sti

Flere bor langs åen:

Huse ud til åen

Ruterne byder på naturstier og fin natur:

Natursti

Du går langs marker:

Marker

Bækken i det sommerlige landskab:

Bækken i det grønne

Områdets smukke natur:

Smuk natur i området

Åen er synlig på en del af turen:

Vandet

Åen omgivet af græsmarker:

Åen mellem marker

Se også

Kontaktinfo

Mette Skærbæk Petersen
Projektleder

Mobil: 22 22 43 72
Mail: mette.skaerbaek@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.