Få hjælp eller støtte i din hverdag

Én Indgang

Har du psykiske udfordringer tæt inde på livet, og synes du, det er svært? Så besøg Én Indgang – her kan vi hjælpe dig på vej, også hvis du er pårørende.

Modtag hjælp og pleje

Du kan få hjælp, hvis du ikke er i stand til selv at klare praktiske opgaver eller personlig pleje. Læs også om transport til læge, omsorgstandpleje og anden hjælp.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, eller er du ældre med en varig nedsat funktionsevne, kan du søge tilskud til hjælpemidler og forbrugsgoder. Reparation og aflevering af hjælpemidler.

Transport og handicapkørsel

Kommunen kan rådgive og give støtte til transport ved handicap.

Tilskud til merudgifter (voksne)

Hvis du har et handicap, kan du få dækket de merudgifter, som er direkte forbundet med dit handicap.

Handicaptillæg til studerende

Går du på en videregående uddannelse? Har du en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse? Så kan du søge om at få et handicaptillæg.

Omsorgs- og specialtandpleje ved handicap

Har du nedsat førlighed? Eller har du et vidtgående fysisk eller psykisk handicap? Så kan du måske få omsorgstandpleje.

Post til døren

Her kan du se, hvordan du søger om at få hjælp til at få posten leveret til din dør.

Høre, syn, tale eller hjerneskade

Læs om den hjælp, du kan få, hvis du har en høre-, syns-, tale- eller hjerneskade.