Høre, syn, tale eller hjerneskade

Luk alle
Åben alle

Hjerneskade

Neurocenter Bytoften

Neurocenter Bytoften er et bosted til voksne med erhvervet hjerneskade og/eller fysisk handicap.

Du kan læse mere om Neurocenter Bytoften på deres hjemmeside.

Hjerneskadekoordinatorer

Kommunen har ansat hjerneskadekoordinatorer, som kan hjælpe dig med genoptræning efter udskrivning fra hospitalet.

Hvis du har fået en hjerneskade, har du mulighed for at blive genoptrænet efter udskrivningen fra hospitalet.

Målet er at få dig tilbage til et godt liv igen.

Du kan få tilsendt en folder med mange praktiske råd til dig og dine pårørende. Bed om at få folderen "Genstart" tilsendt.

Hjerneskaderådgiveren

Hvis du har brug for Hjerneskaderådgivningen, skal du kontakte Center for Kommunikation.

Du kan læse mere om Hjerneskaderådgivningen på Center for Kommunikation.

Høre, syn eller tale

Har du et handicap, som påvirker din evne til at kommunikere? Kender du mulighederne med kommunikationsteknologi? Søg hjælp hos Center for Kommunikation.

Besøg Center for Kommunikations hjemmeside.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistanke om, at jeg hører dårligt?

Hvis du har mistanke om høretab, bør du kontakte en ørelæge eller høreklinik og få undersøgt din hørelse. Du behøver ikke henvisning fra din læge.

Kan jeg få tilskud til høreapparat?

For at modtage tilskud til høreapparatbehandling skal du have en henvisning fra en ørelæge.

I de fleste tilfælde kan du vælge, om du vil købe et høreapparat hos en privat forhandler med offentligt tilskud eller få høreapparatet gratis via det offentlige. 

Vær dog opmærksom på, at hvis du lider af en særlig type af høretab, skal du henvises til en audiologisk sygehusafdeling, og du kan derfor ikke behandles på en privat klinik. 

Tilskuddet til høreapparat hos privat forhandler er: 

  • høreapparat på 1. øre på op til 4.286 kr. (2023)
  • høreapparat på 2. øre på op til 2.400 kr. (2023)

Du skal selv betale merprisen, hvis det bliver dyrere.

Når du har fået udleveret et høreapparat af det offentlige eller modtaget tilskud til privat behandling, kan du først få et nyt høreapparat eller et nyt tilskud, når der er gået fire år.

I særlige tilfælde kan du få et nyt høreapparat, før der er gået fire år

Der kan opstå særlige omstændigheder, som kan gøre, at du kan få udleveret et nyt høreapparat eller et nyt tilskud, inden de fire år er gået. Det kan fx være, at du har oplevet en markant forværring af hørelsen, eller at dit høreapparat er gået tabt ved tyveri, brand eller lignende.

Det varierer fra region til region, hvorvidt du skal til en ørelæge, hvis du skal have genudleveret et høreapparat. Der er ikke lovkrav om dette.

Hvis du har spørgsmål til genudlevering eller udskiftning af dit høreapparat, kan du kontakte din region.

Skal jeg betale for batterierne til mit høreapparat?

Batterier til høreapparater er gratis. Du kan læse om batterier og bestilling af batterier på Høreforeningens hjemmeside:

Kan jeg få ekstra tilskud, hvis jeg er pensionist?

Folkepensionister og førtidspensionister (tilkendt før 2003) kan søge om yderligere økonomisk tilskud til høreapparat fra kommunen. Læs mere under helbredstillæg.

Er der ventetider på høreapparater?

Du kan se de aktuelle ventetider for høreapparatbehandling på de offentlige sygehuse på Mit Sygehusvalg.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Center for Kommunikation
Brahmsvej 8
7400 Herning

Tlf.: 96 28 49 00

Mail: cfk@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Se vores åbningstider: