Tilbud til personer med hjerneskade

Handicapvenlig bolig

Du kan få hjælp til at ændre din nuværende bolig, så det bliver egnet til dig. 

Læs mere om boligændring

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres, så har du mulighed for at få hjælp til at finde en ny bolig, der er egnet til dit handicap.

Læs om handicapegnede boliger - også kaldet ældreboliger. 

Neurocenter Bytoften

Neurocenter Bytoften er et bosted til voksne med hjerneskade og/eller fysisk handicap.

Du kan læse mere om Neurocenter Bytoften på deres hjemmeside. 

Center for Kommunikation

Hjerneskaderådgivningen hos Center for Kommunikation tilbyder undervisning, rådgivning og vejledning til voksne med erhvervet hjerneskade.

Handicapvenlige lejeboliger

De almene boligorganisationer har en række handicapvenlige boliger. Både almene familieboliger og almene ældreboliger, herunder plejeboliger, kan være egnede for beboere med handicap.

Boligportalen ’Danmark Bolig’ giver overblik over almene lejeboliger i hele landet. Hvis du vælger ’avanceret søgning’, kan du udvælge boliger med god fysisk tilgængelighed for tre grupper:

 • kørestol
 • synshandicap
 • gang-, arm- og håndhandicap

Samtidig kan du finde svar på spørgsmål som: beliggenhed, boligens størrelse, ventetid, om du må have husdyr, hvem der udlejer, og om det kræver en særlig anvisning fra kommunen.

Almene familieboliger

Familieboliger udlejes efter venteliste. Du skal derfor skrives op på boligorganisationens venteliste. I visse tilfælde kan du have fortrinsret til en ledig bolig frem for andre på ventelisten:

 • Hvis kommunen har besluttet, at ældre og borgere med handicap har fortrinsret til boliger, der tidligere har været forbeholdt denne gruppe, eller som med støtte efter den sociale lovgivning er indrettet til denne gruppe.

 • Hvis du er stærkt bevægelseshæmmet, har du fortrinsret til boliger i tæt, lavt byggeri i en etage, der har et areal på mindst 85 m2 og har mindst et bade- og toiletrum med et frit manøvreareal på mindst 1,5 m.

 • Hvis din husstand er på mindst fire medlemmer, og en af disse er stærkt bevægelseshæmmet, har du fortrinsret til boliger med et areal på mere end 115 m2, der er beregnet for sådanne husstande.

Det kan også være aftalt med kommunen, at den har anvisningsretten til de nævnte boliger. Så bliver de ikke udlejet efter venteliste men efter en individuel vurdering af dit behov sammenholdt med andres. I disse tilfælde skal du kontakte kommunen.

Almene ældreboliger

Ældreboliger er boliger til ældre og borgere med handicap, der har behov for denne type bolig. Hvis du har handicap, kan du komme i betragtning til en ældrebolig uanset din alder.

Det er kommunen som afgør, om du kan komme i betragtning. Du skal derfor altid henvende dig til kommunen om muligheden for at få en ældrebolig.

Ændring af boligens indretning

I stedet for at flytte fra din nuværende bolig, kan boligen i mange tilfælde indrettes, så den i højere grad er handicapvenlig. Du kan søge kommunen om hjælp til at gøre din nuværende bolig bedre egnet til dine behov. 

Tilgængelighed i byggeri

Tilgængelighed i byggeri reguleres i byggeloven og skal blandt andet fremme handicapvenlig indretning i nybyggeri og ombygninger.

Reglerne om tilgængelighed omhandler:

 • niveaufri adgang til alle enheder i en bygnings adgangsetage
 • niveaufri adgang til enheder på bebyggelsens etager, handicapparkeringspladser, tilgængelig passage fra handicapparkeringspladserne til bygningen
 • handicaptoiletter, offentligt tilgængelige
 • elevatorer, som kan betjenes af kørestolsbrugere – kravet gælder kun for bygninger med tre eller flere etager
 • teleslyngeanlæg i rum med fællesaktiviteter, mobile/trådløse teleslynger eller andre former for installationer, fx i mødelokaler og ved skranker
 • etablering af kørestolspladser ved fastmonterede pladser
 • tilgængelig skiltning og information i bygninger.

De enkelte regler er præciseret i Bygningsreglementet.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et byggeri overholder Bygningsreglementets tilgængelighedskrav, eller hvis du ønsker at klage over utilgængeligt byggeri, skal du kontakte kommunen.

Kontaktinfo

Visitationsenheden
i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3 B
7400 Herning
Tlf.: 96 28 44 60

Åbningstider
Mandag - torsdag:
8-10 og 12.30-14
Fredag: 8-12

Udenfor Rådhusets åbningstid besvarer Rehabiliteringscentret opkaldene (kun ved akut behov).

Post sendes til Torvet 5,
7400 Herning

Mail: visitator.sec@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.