Tilbud til dig med udviklingshandicap

Luk alle
Åben alle

Botilbuddet Rosenholm

Botilbuddet Rosenholm er et botilbud til voksne udviklingshæmmede.

Her bor vi

Rosenholm
Rosenholmvej 35
7400 Herning
Tlf.: 96 28 42 50

Bo- og Støttecenter Herning

Bo- og Støttecenter Herning

Bo- og Støttecenter Herning består af Lindekollegiet, Aflastningen Virkelyst, 7 bofællesskaber, Caféen og Bostøtten, der arbejder i borgernes eget hjem.

Besøg Bo- og Støttecenter Hernings hjemmeside

Her bor vi

Bo- og Støttecenter Herning
Lindegårdsvej 10
7400 Herning
Centerleder Susanne Østergård
Tlf.: 96 28 43 48

Bofællesskaberne Lyngen og Østertoften

Bofællesskaberne Lyngen og Østertoften er beliggende i Aulum på to adresser, men med fælles personaledækning i weekenden. Det er et botilbud til personer med udviklingshæmning og andre funktionsnedsættelser.

På Lyngen og Østertoften får du personalestøtte i dagtimerne på hverdage og efter aftale i weekenderne. Støtten omfatter pædagogisk støtte.

Botilbuddet består af to enheder, med hver 4 lejligheder, og enhederne er beliggende ca. 500 m fra hinanden.

I hver enhed er der fællesarealer, hvor hovedparten af fællesaktiviteterne foregår.

Her bor vi

Lyngen
Lyngen 5
7490 Aulum
Tlf.: 96 28 43 47
  
Østertoften
Østertoft 49
7490 Aulum
Tlf.: 96 28 43 50 

Bofællesskabet Tietgensgade

Bofællesskabet Tietgensgade er et bofællesskab med døgndækning og er et botilbud til personer med udviklingshæmning og andre funktionsnedsættelser.

I botilbuddet modtager du den pædagogiske støtte, som du har brug for, for at kunne have en hensigtsmæssig dagligdag. Den aftalte støtte følges op af en personlig handleplan, der er med til at sikre, at der samarbejdes omkring relevante mål.

På Tietgensgade er der personalestøtte døgnet rundt. Støtten omfatter pædagogisk støtte.

Tilbuddet består af 14 selvstændige lejligheder, fordelt på 2 etager, og der er store lyse fællesarealer på begge etager.

Her bor vi

Bofællesskabet Tietgensgade
Tietgensgade 6
7400 Herning
Tlf.: 96 28 48 85 

Bofællesskabet Knuthenborgvej

Bofællesskabet Knuthenborgvej er et botilbud til dig, der er ung og har en funktionsnedsættelse på grund af vanskeligheder i forhold til at opretholde en daglig struktur, f.eks. på grund af udviklingshæmning eller sen udvikling.

Der er 20 lejligheder, de fleste er 2-rumsboliger, men der er også 1-rums-boliger. Der er en fælleslejlighed, hvor personalet overvejende er tilgængelig og dermed kan sikre, at du kan hente støtte ved pludselig opstået behov. Derudover modtager du vejledning, som du modtager i din lejlighed.

Der er personalestøtte alle hverdage og lørdag eftermiddag. Beboere og personalet spiser sammen minimum 3 gange ugentligt.

Der bliver udarbejdet en individuel udarbejdet pædagogisk handleplan. Der arbejdes med, at du kan blive så selvhjulpen, så du kan flytte i egen lejlighed med lidt støtte, hvis der er behov for det.

Her bor vi

Bofællesskabet Knuthenborgvej
Knuthenborgvej 21
7400 Herning
Tlf.: 96 28 48 90 

Bofællesskaberne Sabroesvej

Bofællesskaberne Sabroesvej et botilbud til dig, der er voksen og har en let til moderat nedsat funktionsevne, grundet udviklingshæmning.

Bofællesskaberne er fordelt på to etager med 6 lejligheder på hver etage. Der er til begge etager store lyse fællesarealer, hvor der oftest spises og er fælles samvær.

Der er støtte fra personalet alle ugens dage indtil ca. kl. 21 om aftenen. 
Der bliver udarbejdet en pædagogisk handleplan ud fra dit behov.

Her bor vi

Bofællesskaberne Sabroesvej
Sabroesvej 9
7400 Herning
Tlf.: 96 28 43 44 - 96 48 43 45 

Bofællesskabet Lindegårdsvej

Lindegårdsvej er et bofællesskab for dig, der er voksen og har en nedsat funktionsevne, grundet udviklingshæmning. Der er støtte fra personalet alle ugens dage indtil ca. kl. 21.

Der er 9 stk. 2-rums lejligheder og et stort fælles køkken og opholdsstue, hvor den primære støtte foregår. Der bliver udarbejdet en individuel pædagogisk handleplan.

Her bor vi

Bofællesskabet Lindegårdsvej
Lindegårdsvej 146
7400 Herning
Tlf.: 96 28 43 46 

Lindekollegiet

Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud til unge, primært i alderen 18 til 25 år og med nedsat psykisk funktionsevne. Lindekollegiet består af to huse, som ligger i forlængelse af hinanden og kaldes hus 10 og 10b.

Det er din sagsbehandler, der overordnet bestemmer, hvor længe du kan bo på Lindekollegiet.

Opholdet har til formål at afklare dine kompetencer i forhold til din fremtidige boform. Du får mulighed for at lære og træne nogle af de færdigheder, der er nødvendig for den fremtidige boform, du ønsker. Du vil blive støttet i dagligdagsopgaver, såsom rengøring, tøjvask, oprette en budgetkonto, betale regninger, kontakte læge, tandlæge og det at være sammen med dine kammerater og familie.

Der er 17 værelser på Lindekollegiet, fordelt i to huse med døgndækning samt 1 bolig til længerevarende ophold.

Der er 4 værelser i hus 10, hvor der ikke er døgndækning. I dette "bofællesskab", arbejdes der intenst med at opøve færdigheder, således du er tryg ved at være alene fra midt aften og til næste morgen, samt eftermiddag, aften og nat i weekender.

Her bor vi

Lindekollegiet
Lindegårdsvej 10
7400 Herning
Tlf.: 96 28 66 75 - 96 28 66 73 

Aflastningen

Hvis du er 18 år eller derover og bor hjemme hos dine forældre, har du mulighed for at få et frikvarter fra hverdagen eller i weekenden på Aflastningen Virkelyst.

I samarbejde med personalet aftales det, hvornår du ønsker at komme, og hvor længe du bliver.

Opholdet byder på oplevelser og samvær med personale og indskrevne borgere. Du kan få råd og vejledning til opfyldelse af personlige behov, således at du får mulighed for at tage nye initiativer og opøve nye færdigheder. Endelig kan opholdet være et led i udflytning til egen bolig.

På Aflastningen Virkelyst tilbydes du egen lejlighed med fjernsyn og musikanlæg og en seng afpasset din fysiske formåen.

Der er plads til 5 borgere hver dag. Der tilbydes ikke aflastning den 24. december.

Enkelte værelser har rumdækkende lift.

Aflastningen Virkelyst
Lindegårdsvej 10
7400 Herning
Tlf.: 96 28 66 76 

Caféen

Caféen er et tilbud til dig, der gerne vil være sammen med ligestillede i hyggelige rammer, hvor der er uddannet personale tilstede i åbningstiden.
Caféen er til dig, der er udviklingshæmmet, er autist eller har ADHD.

For at kunne benytte dig af tilbuddet i Caféen, skal du tale med personalet, og det gør du bedst ved at møde op i åbningstiden.

Caféen har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00 - 20.30.

Her bor vi

Caféen
Dueoddevej 9
7400 Herning
Tlf.: 21 23 00 98

Bostøtten

Bostøtte er en støtte, der gør, at du med hjælp og bistand kan bo i egen lejlighed.

Her kan du læse mere om Bostøtten.

Boenheden Sørvad

Boenheden Sørvad er et botilbud til dig, der er voksen og har en moderat til svær nedsat funktionsevne, grundet udviklingshæmning.

Der er 3 lejligheder og et fællesrum, hvor størstedelen af støtten leveres. Boenheden ligger i en selvstændig ende af Sørvad Plejehjem, og der deles nattevagt hermed.

Der er støtte fra personalet alle ugens dage indtil ca. kl. 21 om aftenen. Der tilberedes mad i fællesskab med personalet, og der spises sammen. Der bliver udarbejdet en pædagogisk handleplan ud fra dit behov.

Boenheden er under omstrukturering, så der flytter ikke flere beboere ind i disse boliger.

Her bor vi

Boenheden Sørvad
Langgade 16D
7550 Sørvad
Tlf.: 96 28 46 49

Visitation til Boenheden Sørvad skal ske til Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, tlf.: 96 28 44 60.

Tre Birke

Tre Birke tilbyder dig samværs- og aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse.

Du kan læse mere om Tre Birke på deres hjemmeside.

Caféen

Caféen er et tilbud til dig, der gerne vil være sammen med ligestillede i hyggelige rammer, hvor der er uddannet personale tilstede i åbningstiden.
Caféen er til dig, der er udviklingshæmmet, er autist eller har ADHD.

For at kunne benytte dig af tilbuddet i Caféen, skal du tale med personalet, og det gør du bedst ved at møde op i åbningstiden.

Caféen har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 15.00 - 20.30

Her bor vi

Caféen
Dueoddevej 9
7400 Herning
Telefon nr. 21 23 00 98

Aktivitetshuset Vildbjerg

Aktivitetshuset Vildbjerg er et tilbud til voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er mulighed for at deltage i produktionsarbejde, hvor du får en løn sammen med din pension.

Når du er i en produktionsgruppe, kommer du til at udføre mange forskellige opgaver for private virksomheder. Herudover vil der være mulighed for i et begrænset omfang at deltage i forskellige aktiviteter, som værkstedet planlægger.

Disse aktiviteter lægger vægt på motion, eller på det kreative, hvor det der fremstilles, er med salg for øje fra vores lille udstilling.

Vi har egen bus, og derfor kan der også blive mulighed for en udflugt en gang imellem. Er du bevilget beskyttet beskæftigelse, så skal du selv sørge for transporten.

Har du mere end 10 km til arbejde, er Aktivitetshuset behjælpelige med at finde en kørselsløsning og afholder udgiften.
Du skal være tilkendt pension for at kunne benytte dig af tilbuddet.

Her bor vi

Aktivitetshuset Vildbjerg
Lysgårdvej 27
7480 Vildbjerg
Tlf.: 96 28 51 75

Kontaktinfo

Samarbejde, Rådgivning og Visitation - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning

Mail: hop@herning.dk

Telefontid
Mandag: 08.00-16.00
Tirsdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-12.00

Ved nye henvendelser samt råd og vejledning beder vi dig ringe til koordinatoren mellem klokken 08.00 og 10.00.

Tlf.: 96284310

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.