Bostøtte

Bostøtte er en støtte, der gør, at du med hjælp og bistand kan bo i egen lejlighed.

Støtten er med til, at du oplever at kunne overkomme de aktiviteter i hverdagen, der er forbundet med at bo selv.

Støtten udføres af uddannet personale og i tæt samarbejde med dig. Støtten bliver tildelt individuelt og tager udgangspunkt i din funktionsnedsættelse og det, du ikke selv kan klare.

Bostøtten er en del af Bo- og Støttecenter Herning, som består af Lindekollegiet, Aflastningen Virkelyst, 7 Bofællesskaber, Caféen samt Bostøtten der arbejder i borgernes eget hjem.

Administrationen er beliggende på Lindegårdsvej 10, 7400 Herning, tlf.: 96 28 43 17.

Kontaktinfo

Samarbejde, Rådgivning og Visitation - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning

Mail: hop@herning.dk

Telefontid
Mandag: 08.00-16.00
Tirsdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-12.00

Ved nye henvendelser samt råd og vejledning beder vi dig ringe til koordinatoren mellem klokken 08.00 og 10.00.

Tlf.: 96284310

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.