Tilbud til dig med autisme eller ADHD

Luk alle
Åben alle

Dagtilbuddet Birkelund

Birkelund er et tilbud til voksne med en diagnose inden for autismeområdet eller ADHD. Tilbuddet har fokus på den enkelte borger, hvor dagen bliver planlagt ud fra dine interesser og sociale trivsel.

Hverdagen vil således være meget struktureret og lagt ind i et kendt, fast program.

Forskellige aktivitetsgrupper

Birkelund er opdelt i 2 forskellige grupper. Du vil blive tilknyttet en af disse grupper med udgangspunkt i, hvor dine interesser er, samt om du evt. har et fysisk handicap.

Grupperne er på ca. 10 borgere, hvortil der er tilknyttet fast personale. Herudover vil der være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, som kører på tværs af grupperne, - f.eks. musik, motion og udflugter.

Er du i en aktivitetsgruppe, bliver dagen fyldt med oplevelser samt kreative aktiviteter. Det kan være at male eller sy, lægge puslespil eller spille forskellige spil sammen med de andre. Computer eller Wii-spil er også noget, som vi benytter os af.

Vi har vores egen bus, og derfor kan der også blive mulighed for en tur i skoven eller en udflugt ud i det blå.

Dagtilbuddet planlægger befordring mellem bopæl og Birkelund, når du er bevilget et samværs- og aktivitetstilbud. Kan du selv færdes rundt på egen cykel eller knallert, vil dette være udgangspunktet.

Du skal være tilkendt pension for at kunne benytte dig at tilbuddet.

Her bor vi

Birkelund
Fyrrevej 8
7400 Herning
Tlf.: 96 28 52 35

Botilbuddet Mosaikken

Mosaikken hus 1-3

På døgntilbuddet Mosaikken hus 1-3 har du mulighed for at udvikle dine muligheder for at kunne leve et godt og indholdsrigt liv. Det sker bl.a. ved, at du får støtte til at indgå i sociale sammenhænge og lære noget om kommunikative spilleregler.

Du får også støtte og træning i almindelig daglige aktiviteter, såsom madlavning, tøjvask og rengøring.

Der bliver i samarbejde med dig udarbejdet en pædagogisk handleplan, hvor der gennem struktur og forudsigelighed i det daglige samarbejde er fokus på din udvikling og trivsel.
Dagligdagen på Mosaikken tager udgangspunkt i, at alle beboere tager af sted til deres dagsbeskæftigelse i dagtimerne og indgår i de daglige aktiviteter, der hører en husførelse til.

Der er 18 lejligheder, som er delt op i tre mindre enheder. Hver enhed har fælles stue og køkken.

 

Mosaikken hus 4

På døgntilbuddet Mosaikken hus 4 får du massiv pædagogisk støtte i trygge og forudsigelige rammer. Du bliver støttet og guidet i at leve et godt og indholdsrigt liv på de præmisser, din funktionsnedsættelse giver dig. Du lærer noget om at kommunikere og det at indgå i sociale sammenhænge på forskellige vilkår gennem dit samarbejde med personalet.

Du får også støtte og træning i almindelig daglige aktiviteter såsom madlavning, tøjvask og rengøring.

Der bliver i samarbejde med dig, og hvis du ønsker det dine pårørende, udarbejdet en pædagogisk handleplan, hvor der gennem struktur og forudsigelighed i det daglige samarbejde er fokus på din udvikling og trivsel. Når du bor på Mosaikken i hus 4, er der mulighed for aktivitetstilbud i huset eller på vores dagtilbud Fortuna, hvor vi begge steder prioriterer meningsfulde aktiviteter, der fremmer trivsel og udvikling af færdigheder og hele tiden tilpasser det til din dagsform og overskud på dagen.
Der er 8 store lyse lejligheder. I hus 4 er der et multirum, som kan bruges til aktiviteter.

Mosaikken
Ringkøbingvej 112
7400 Herning
Tlf.: 96 28 48 50

Bofællesskabet Thrigesvej

I bofællesskabet Thrigesvej har du mulighed for at udvikle dine muligheder for at kunne leve et godt og indholdsrigt liv. Det sker ved bl.a. at du får støtte til at indgå i sociale sammenhænge og lærer noget om kommunikative spilleregler.

Du får også støtte og træning i almindelig daglige aktiviteter, såsom madlavning, tøjvask og rengøring.

Der bliver i samarbejde med dig udarbejdet en pædagogisk handleplan, hvor der gennem struktur og forudsigelighed i det daglige samarbejde er fokus på din udvikling og trivsel.
Der er 12 lejligheder på Botilbuddet Thrigesvej, fordelt på 2 etager. Til hver etage er der fællesarealer, hvor der er stort køkken og fællesstue.

Kontaktoplysninger

Bofællesskabet Thrigesvej
Thrigesvej 17
7400 Herning
Tlf.: 96 28 48 80 - 96 28 48 81

Botilbuddet Nørrevænget

På Nørrevænget har du mulighed for at udvikle dine muligheder for at kunne leve et godt og indholdsrigt liv. Det sker blandt andet ved, at du får støtte til at indgå i sociale sammenhænge og lærer at navigerer i din hverdag. Du får også støtte og træning i almindelig daglige aktiviteter og skal indgå i et samarbejde omkring disse aktiviteter såsom madlavning, tøjvask og rengøring.

Der bliver i samarbejde med dig udarbejdet en pædagogisk handleplan, hvor der gennem struktur og forudsigelighed i det daglige samarbejde er fokus på din udvikling og trivsel samtidig med, at du udvikler dig og udnytter det potentiale, som du har.

Der er 10 lejligheder på Nørrevænget i forskellige størrelser. De 9 pladser er til midlertidigt ophold, hvor der arbejdes afklarende i forhold til din situation, og der er en plads som er et længerevarende botilbud.

Kontaktoplysninger

Nørrevænget
Nørrevænget 4
7480 Vildbjerg
Tlf.: 96 28 48 70

Kontaktinfo

Samarbejde, Rådgivning og Visitation - Handicap og Psykiatri
Torvet 5
7400 Herning

Mail: hop@herning.dk

Telefontid
Mandag: 08.00-16.00
Tirsdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag: 08.00-17.00
Fredag: 08.00-12.00

Ved nye henvendelser samt råd og vejledning beder vi dig ringe til koordinatoren mellem klokken 08.00 og 10.00.

Tlf.: 96284310

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.