Placering af affaldsbeholder

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen. Det vurderes ud fra indkørslen til grunden. 
 • Underlaget skal være jævnt og fast - for eksempel fliser eller asfalt.
 • Håndtaget skal vende ud mod adgangsvejen.
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen.
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne.
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter.
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen.
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst.
 • Der må ikke være løse hunde, hvis der er løse hunde må skraldemanden afvise at tømme den. 
 • Kørevejen skal være 4 meter i bredden og 4 meter i højden. Træer og buske ved kørevejen skal være beskåret.

Kravene til adgangsvejen er stillet af Arbejdstilsynet af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø. De håndterer mange beholdere hver dag, og det belaster ryg, arme og skuldre. 

Særligt for landejendomme

 • Ved længere private veje skal der være mulighed for at vende renovationsbilen. Se regler for vendepladser nedenfor. 
 • Er det ikke muligt at vende ved ejendommen, skal beholderne placeres efter anvisning af os ved den nærmeste vej hvor det er muligt at komme til. 
 • Beholderne skal placeres så det er muligt at bakke helt hen til beholderne så de ikke skal trækkes i evt. grus. 
 • Kørevejen skal have et fast underlag. Der må ikke være huller i vejen, og risiko for at bilen kan sidde fast når der bliver vådt. 
 • Kørervejen skal være 4 meter i bredden og 4 meter i højden. Træer og buske ved kørevejen skal være beskåret.

Her kan du læse mere om regler og krav for vendepladser

Buske, hække og træer

Har du større buske, hække eller træer på din grund, skal du være særlig opmærksom på beskæring af disse specielt om foråret. Det er dit ansvar, at beplantningen ikke generer for tømning af affaldet, også hos dine naboer hvis det stikker ud over din grund. 

Her kan du læse mere om regler og krav for beskæring

Ved sne og glat føre

 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og gruset. Det er grundejerens ansvar at rydde en passage i den snevold, der kan komme mellem vej og fortov, når sneploven har været i gang på vejen.
 • Det vil være en stor hjælp, hvis du stiller beholderen frem til fortovet, når vejrudsigten varsler sne.
 • Bliver der ikke er ryddet sne eller gruset ved galt vejr, kan det i få tilfælde betyde at skraldespanden ikke bliver sat retur efter tømning. 

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96 28 80 80
Mail: affald@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: