Placering af affaldsbeholder

 • Afstanden må højst være 40 meter fra fortov/skel og til beholderen.
 • Underlaget skal være jævnt og fast - for eksempel fliser eller asfalt.
 • Håndtaget skal vende ud mod adgangsvejen.
 • Der skal være fri højde på mindst 2 meter og fri bredde på mindst 1 meter hele vejen hen til beholderen.
 • Havelåger og lignende skal kunne fastholdes åbne.
 • Der må ikke være trapper eller stigninger på over 10 centimeter pr. meter.
 • Cykler, biler, den anden affaldsbeholder og så videre må ikke stå i vejen.
 • Vejen hen til affaldsbeholderen skal være oplyst.

Kravene til adgangsvejen er stillet af Arbejdstilsynet af hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø. De håndterer mange beholdere hver dag, og det belaster ryg, arme og skuldre. 

Særligt for landejendomme

 • Ved længere private veje skal der være mulighed for at vende renovationsbilen.
 • Kørevejen skal have et fast underlag.
 • Træer og buske ved kørevejen skal være beskåret, så der er 4 meter i bredden og 4 meter i højden.

Her kan du læse mere om regler og krav for vendepladser

Ved sne og glat føre

 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og gruset. Det er grundejerens ansvar at rydde en passage i den snevold, der kan komme mellem vej og fortov, når sneploven har været i gang på vejen.
 • Det vil være en stor hjælp, hvis du stiller beholderen frem til fortovet, når vejrudsigten varsler sne.

Kontaktinfo

Genbrug og Affald
Skolegade 12A
7400 Herning

Tlf.: 96288080

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Telefontider: