Økonomi ved ledighed

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år, så kan du søge uddannelseshjælp.

Ingen uddannelseshjælp til studerende

Alle under 30 år skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Integrationsydelse

Er du ikke berettiget til kontanthjælp, kan det være du kan få integrationsydelse.

Kontanthjælp - hvis du er under 25 år

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 og dine forhold har ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie.

Kontanthjælp - hvis du er 25 år eller mere

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er fyldt 18 og dine forhold har ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie.

Ledighedsydelse

Når du er godkendt til fleksjob, har du ret til ledighedsydelse, indtil du ansættes i fleksjob.

225-timers reglen for ugifte

Har du fået kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år. Så skal du arbejde mindst 225 timer.

225-timers reglen for ægtepar

Har du fået kontant- eller uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år. Så skal du arbejde mindst 225 timer.

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget du kan få i samlet støtte.

Økonomisk hjælp - enkeltydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge om enkeltydelse, som du ikke kan betale eller dække på anden måde.