Omgivelserne til dit hus

Opkørsel til din ejendom

Hvordan får du en ny opkørsel til din ejendom - eller ændrer på en eksisterende?

Buske, hække og træer

Grænser din grund op til fortov, sti, vej eller rabat? Så er det dit ansvar, at beplantningen på grunden ikke generer.

Dyrehold i byen og på landet

Hvilke dyr må du have, hvis du bor i et boligområde eller i byzone? Og hvilke dyr må du have på landet?