Ændring af arealanvendelse

Før du ændrer brugen af et areal til:

  • bolig
  • børneinstitution
  • offentlig legeplads
  • kolonihave eller
  • sommerhus

skal du sikre dig, at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er en varig fast belægning.

Dette er især vigtigt for arealer, hvor der tidligere har været erhverv. På andre ejendomme i byen kan der også være tvivl om, om jorden er ren. 

Spørg altid en miljørådgiver, hvis du er i tvivl.

Luk alle
Åben alle

Kortlagte arealer

Før du ændrer brugen af et areal til:

  • bolig
  • børneinstitution
  • offentlig legeplads
  • kolonihave eller
  • sommerhus

skal du sikre dig, at det øverste 50 cm jordlag af den ubebyggede del af arealet ikke er forurenet, eller at der er en varig fast belægning.

Dette er især vigtigt for arealer, hvor der tidligere har været erhverv. På andre ejendomme i byen kan der også være tvivl om, om jorden er ren. 

Spørg altid en miljørådgiver, hvis du er i tvivl.

Kontaktinfo

Jannie Kragelund Pedersen
Civilingeniør i Miljøteknik
Tlf.: 96 28 80 29
Mail: jord@herning.dk

Rådhuset
Torvet 5, indgang C
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.