Jordflytning og jordforurening

Flytning af jord

Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du efter et bygge- og anlægsprojekt har jord i overskud på din ejendom, som du gerne vil af med.

Ændring af arealanvendelse

Vær opmærksom på forurenet jord, når du ændrer brugen af et areal.

Kortlagte grunde

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du opdager en jordforurening i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde.

Forurenet jord

Størstedelen af jorden i byzoneområder bliver betragtet som lettere forurenet. Dette kaldes også "områdeklassificering" af jord.