Graviditet, fødsel og småbørn

Sundhedsplejen i Herning kommune tilbyder besøg i graviditeten og frem til, at jeres barn er mellem 15-18 måneder. Er I førstegangsforældre, vil sundhedsplejerskens besøg foregå i jeres hjem. Har I flere børn vil nogle af besøgene foregå som konsultationer hos sundhedsplejersken.

I besøgene vejleder sundhedsplejersken bl.a. om amning, kost, spædbarnspleje, søvn, motorisk, psykisk- og social udvikling, forældrerollen og forældreansvar samt hverdagen med et lille barn.

Luk alle
Åben alle

Graviditetsbesøg og spædbarnsbesøg

Under graviditeten har I mulighed for at få besøg af en sundhedsplejerske.

Under besøget taler vi blandt andet sammen om:

 • ønsker og drømme for jeres kommende barn og til forældreskabet
 • jeres egen opvækst i forhold til forældreskabet
 • fødselsdepression
 • Sundhedsplejens tilbud
 • jeres forventninger og spørgsmål til det kommende barn. F.eks. spørgsmål om amning, flaske, søvn, udvikling og stimulation.

Ønsker I et graviditetsbesøg kan I blive henvist af jeres jordemoder. I er også velkomne til at ringe direkte til Sundhedsplejen og lave en aftale. Besøget ligger typisk i uge 28-32 graviditetsuge.

I barnets første to leveår tilbydes I et barselsbesøg på 4.-5. dagen og seks besøg/konsultationer.

Hvis I eller sundhedsplejersken vurderer, at der er behov for et ekstra besøg, er dette en mulighed. I er altid velkomne til at kontakte Sundhedsplejen, hvis I har behov for råd og vejledning.

Du kan også kontakte din egen sundhedsplejerske via telefon eller via Sundhedsvejen.dk.

Amning og ernæring

Sundhedsplejen i Herning kommune arbejder ud fra Sundhedsstyrelsen vejledning omkring amning. Derfor er ét af vores formål at sikre, at jeres barn får den mængde mælk, der passer til barnets behov i forhold til dets alder og udvikling.

Amningen skal fungere godt for både mor, barn og familien i øvrigt. Derfor støtter vi jer i, at få den amning, som I ønsker. I besøgene hjælper vi jer derfor med afklaring og ønsker til jeres barns amning/ernæring. Derudover giver vi råd og vejledning samt praktisk støtte i at lægge barnet til, tjekke sutteteknik m.m.

Amning kræver ro, tid og tålmodighed, samt troen på at det kan lykkes. Støtte og opmuntring fra partner såvel som jeres nære familie har stor og afgørende betydning for at amningen kan leve op til jeres ønsker.

De første uger er en læreproces for både jer som forældre og for jeres barn. Alt er en første gang og det kræver flere forsøg og tid at lære nyt både for jer og for jeres barn. Når det fungerer, er det dejligt at amme. Noget af det der kan hjælpe jer i processen, er kendskabet til de 4 hovedbudskaber:

 • Hud mod hud-kontakt er vigtig – og gerne så meget som muligt i de første dage. Specielt i løbet af den allerførste kontakt, hvor jeres barn skal tage brystet, er hud mod hud-kontakten vigtig.
 • Husk hyppig amning. Jeres barn skal lægges til når det melder sig til sult og som minimum ammes 8 gange i døgnet lige efter fødslen.
 • Sid godt, når du ammer. Du som mor skal sidde afslappet og i en position, som du kan sidde i længe uden at blive generet. Jeres barn skal have godt fat om brystet.
 • Inddrag din partner. Partneren skal på lige fod med dig som mor støtte op omkring amningen. Dette er afgørende for, om du bliver ved.

Se filmen om de fire hovedbudskaber her: Ammeviden (kompetencecenterforamning.dk)

Når jeres barn er parat til det, vejleder vi i overgangen fra mælk til anden mad:

Se mere i nedenstående links:

Mad til små - fra mælk til familiens mad.

Alt om kost.

Mad til børn.

Trivselsskema - sådan kan du se, at dit barn trives.

Skulle der opstå problemer eller bekymringer omkring jeres barns ernæring undervejs, tilbyder vi støtte og vejledning via besøg, konsultation eller pr. telefon.

D-vitamin

Det sunde og raske spædbarn født til tiden anbefales tilskud af D-vitamin de fire første leveår. Børn over 4 år skal fortsætte med D-vitamintilskud i vinterhalvåret (fra oktober til april) som resten af familien.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dagligt tilskud af D-vitamin 10 mikrogram:

 • alle børn fra 14 dage op til 4 år
 • børn over 4 år skal fortsætte med at tage et D-vitamintilskud på 5-10 mikrogram dagligt i vinterhalvåret (fra oktober til april) som resten af familien
 • børn med mørk hud og børn der bærer en tildækkende påklædning om sommeren anbefales D-vitamin hele barndommen året rundt
 • særlige regler gælder for børn, der får 800 ml eller mere dagligt af modermælkserstatning med 1,3 mikrogram vitamin D pr. 100 ml eller mere, de skal ikke have D-vitamin tilskud.

Har du spørgsmål kan du kontakte din sundhedsplejerske eller egen læge.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger om D-vitamin.

Undersøgelser og vacciner

Husk selv at booke tid hos lægen til:

 • 5 uger efter fødsel: Undersøgelse af barn
 • 8 uger: Efterfødselsundersøgelse af mor
 • 3 måneder: Vaccination af barn
 • 5 måneder: Undersøgelse og vaccination af barn
 • 1 år: Undersøgelse og vaccination af barn
 • 1 år og 3 måneder: Vaccination af barn
 • 2 år: Undersøgelse af barn
 • 3 år: Undersøgelse af barn
 • 4 år: Undersøgelse af barn og vaccination af barn
 • 5 år: Undersøgelse af barn og vaccination af barn
 • 12 år: Vaccination af barn.

Sundhedsplejen i Herning kommune er vaccinationsambassadører. 

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod infektionssygdomme.

Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet. For nogle børnesygdomme gælder, at de er meget smitsomme, og at næsten alle børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede. Dette gælder for mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste.

Børn i alderen 2-6 år tilbydes vaccination mod influenza.

Se Statens Serums Institut oversigt over, hvilke vacciner der skal gives hvornår.

Se Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de forskellige infektionssygdomme i børnevaccinationsprogrammet i Danmark.

Forældrenetværk

Sundhedsplejersken vil i et af jeres første besøg spørge til, om I ønsker at deltage i et forældrenetværk.

Netværket giver mulighed for at møde andre forældre fra ens lokalområde - med børn på omtrent samme alder. Ofte mødes man ved hinanden på skift.

Det er sundhedsplejersken, der sammensætter netværket og inviterer til første møde hjemme hos en af jer. Sundhedsplejersken deltager ikke, men sender invitation til første møde via Sundhedsvejen.dk.

Link til Sundhedsvejen.dk.

Det er derfor vigtigt, at din e-mail er korrekt registreret på Sundhedsvejen, så du får besked om opstart og første møde.

Gode råd til et godt forældrenetværk:

 • det er en god idé at mødes ofte i starten evt. hver uge
 • lav aftaler om hvornår I mødes og husk at melde afbud
 • aftal, hvordan I har det med sygdom – og hvornår I aflyser
 • aftal, hvordan I har det med rygning og husdyr
 • vis nysgerrighed og mød de andre forældre med åbenhed
 • vær opmærksom på hinanden, lyt til hinanden og spørg ind til hinanden
 • undgå at sammenligne børnene hele tiden – alle børn er forskellige
 • husk, I mødes for samvær og fællesskab – ikke forplejningen. Gå eventuelt forbi bageren på vejen på skift og del udgifterne
 • aftal, at I har tavshedspligt, så I ikke behøver at frygte, at det I taler om, kommer videre.

Det er en god idé at lave noget sammen. Nogle forældrenetværk tager på biblioteket, leger, hygger og synger på gulvet med deres børn, laver babymassage, tager til babysvømning, går en tur med barnevognen, samtaler om det at blive forældre og så videre.

Fædre, som går hjemme på barsel, kan også mødes via dette netværk: Far for livet - fars legestue i Herning.

Kontakt din sundhedsplejerske hvis du ønsker viden om hvilke aktiviteter, der findes i dit lokalområde.

Giv mælketænderne en god start

Begynd at børste tænder på dit barn, når den første tand bryder frem.

Det er en god idé med en historie, sang eller musik til tandbørstningen. Det kan være med til at skabe nogle trygge rammer, så dit barn opfatter tandbørstningen som en leg.

Brug en blød tandbørste med et lille børstehoved. Brug tandpasta med 1100 ppm fluorid.
Brug tandpasta, kun i en mængde, der svarer til dit barns lille fingernegl.

Læs mere om Tandplejens tilbud og få flere gode råd her:

Gode råd til tandbørstningen.

Små børns sikkerhed

Små børns sikkerhed

Små børns sikkerhed er en bog fra Sundhedsstyrelsen, som enten kan købes eller downloades.

Bogen indeholder de fem nedenstående temaer:

 • mange børn på skadestuen hvert år
 • beskyt barnet mod ulykker fra fødslen
 • undgå ulykker i hjemmet
 • undgå ulykker udenfor
 • hvis ulykken sker.

Du kan downloade bogen "Små børns sikkerhed" gratis via Sundhedsstyrelsen.

BabySikker-appen

BabySikker-appen er en hjælpende hånd til forældre, som skal gøre det mere overskueligt at skabe sikre rammer omkring barnet, og derved forebygge børneulykker, og skabe trivsel i barnets første leveår.

Målet med app'en er, at du som forældre får de bedste forudsætninger for at omfavne dit barns nysgerrige sind. Børn er nemlig født nysgerrige. Der skal røres, smages og afprøves grænser, så snart muligheden byder sig, og derfor skal man som forælder have et godt øje for potentielle farer.

BabySikker kan hentes gratis i App Store og Google Play.

Fødselsdepression

Sundhedsplejen i Herning Kommune tilbyder kommende forældre og nybagte forældre en samtale og screening for fødselsdepression i graviditeten, og når barnet er 2-3 måneder gammelt.  

Ved behov for støtte, bliver I tilbudt ekstra indsats af Sundhedsplejen eller henvisning til egen læge. 

Forældre med fødselsdepression kan få tilbudt forældrekurset tryghedscirklen - se nedenfor.

Tryghedscirklen - Ønsker du flere glade øjeblikke med dit barn?

Tryghedscirklen er et gruppeforløb for forældre til børn i alderen 0-2 år, som ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen og udvikle relationen til deres barn.

Målet med forløbet er, at jeres barn oplever en tryg relation til jer som forældre og dermed kommer til at stå stærkere over for livets udfordringer.    

Hvad får du?

 • en introduktion til Tryghedscirklen, som er baseret på den nyeste tilknytningsteori og forskning
 • redskaber til bedre at kunne forstå dit barns signaler og behov
 • guidning til at styrke dit barns selvværd
 • hjælp til at få øje på flere glade øjeblikke med dit barn
 • muligheden for at drøfte hverdagssituationer med andre forældre
 • et forløb, som er bygget op omkring dialog, oplæg og små videoklip.

Hvad indebærer det at deltage?

 • forløbet består af 8 mødegange. Onsdage i tidsrummet kl. 8.30 – 10.30
 • mødestedet er Huset no. 7, Nørregade 7, 7400 Herning
 • forløbet er som udgangspunkt uden børn
 • vi opfordrer til at begge forældre deltager. Hvis du er alene-forælder, er du velkommen til at tage en anden voksen med, som er vigtig for dit barn
 • mødegangene bygger ovenpå hinanden, så der forventes stabilt fremmøde
 • det er gratis at deltage og der er let forplejning.

Hvis du tænker, at gruppeforløbet kunne være noget for dig, så kontakt din sundhedsplejerske, som kan henvise dig.

Forløbet varetages af:

Pædagogisk vejleder i PPR Camilla Louise Hansen, tlf. 29658952

Sundhedsplejerske Birgit Borg Olesen, tlf. 29486568

Marte Meo - Hjælp til udvikling ved egen kraft

Marte Meo er en videobaseret vejledningsmetode, til jer som gerne vil støtte jeres barn i at trives bedre og udvikle sig sundt og godt. Metoden kan forbedre samspillet med jeres barn, samt sikre støtte til dets udvikling. Metoden kan f.eks. tages i anvendelse, hvis jeres barn græder meget, ikke vil spise eller sove, eller andre udfordringer. Metoden er meget konkret og løsningsorienteret, og tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos jer som forældre.

Henvises I til Marte Meo, skal I hjemmefilme 2x10 minutter sammen med barnet. Herefter analyserer Marte Meo terapeuten videoen og finder frem til følgende:

 • Hvad kan barnet allerede?
 • Hvad har barnet brug for at lære?
 • Hvad gør I allerede, som støtter barnets udvikling?
 • Hvad skal I gøre noget mere af - eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe jeres barn videre i sin udvikling?

Marte Meo terapeuten vil herefter give en tilbagemelding til jer, og I får et arbejdspunkt at øve jer på. Efter ca. 1 uge, skal I igen filme ca. 10 min.

Arbejdet fortsætter på denne måde, indtil vi sammen når det ønskede resultat.

Det er din sundhedsplejersker, der kan henvise dig til et Marte Meo forløb.

PREP - Praktiske redskaber til et engageret parforhold

PREP er et forskningsbaseret pædagogisk kursus, som ifølge studier reducerer risiko for skilsmisse. Kurset bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold. Kursusformen er dynamisk, så der veksles mellem undervisning og parsamtaler i enerum.

Personlige emner deles kun med din partner, og kurset vil derfor ikke indeholde gruppearbejde. I undervisningen indgår såvel videoklip, reflektionstid, samtale og træning af kommunikationen med partneren. Der tilbydes vejledning af undervisere hvis det efterspørges.

Der arbejdes med at udvikle

 • de gode sider i parforholdet
 • kærlighedssprog og engagement i parforholdet
 • tydelig kommunikation, hvor man lærer at lytte og håndtere forskellighed
 • forventninger til hinanden
 • at håndtere konflikter på en mere hensigtsmæssig måde og der arbejdes på at skabe plads til venskab og glæde i parforholdet.

Kurset bliver afholdt på rådhuset i Herning. Kurset er på 4 gange af 3 timers varighed fra kl. 15.15 - 18.15. Kurset er gratis. Man forpligter sig til at deltage i hele forløbet. Oplæggene hænger sammen. Der bliver gennemført 4 kursusforløb om året.

Vær opmærksom på at PREP-kurset er uden børn. Vi forventer, I finder babysitter de 4 gange, I er til undervisning.

Hvis I har brug for yderligere information, er I velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Jeannett Holdt, tlf. 29 48 65 74 eller mail cbfjo@herning.dk

Næste kursusforløb : 

Hold 1:

18.01.2023 kl. 15.15 - 18.15
25.01.2023 kl. 15.15 - 18.15
08.02.2023 kl. 15.15 - 18.15
22.02.2023 kl. 15.15 - 18.15

Hold 2:

26.04.2023 kl. 15.15 - 18.15
10.05.2023 kl. 15.15 - 18.15
24.05.2023 kl. 15.15 - 18.15
07.06.2023 kl. 15.15 - 18.15

Tilmelding:

Send sikker mail til Herning Kommune, att. Sundhedsplejerske Jeannett Holdt, Børn og Forebyggelse.

Oplys jeres navne, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt begrundelse for deltagelse i kurset.

Anbefalinger for brug af skærm i familien

Som forældre kan det nogle gange være en udfordring at finde ud af, hvordan balancen skal være mellem skærmtid og ikke skærmtid i familien.

Sundhedsstyrelsens giver her nogle gode råd til, hvordan man kan aftale nogle skærmvaner med sine børn.

Lad ikke dit barn sidde med skærm lige inden puttetid

Skab rolige og hyggelige rutiner op til sengetid. Læs for eksempel en historie sammen med dit barn eller syng en godnatsang.

Sørg for at dit barn laver andet end at se skærm i løbet af dagen

En pause med skærmen kan være hyggelig og afslappende. Det er dog vigtigt for dit barns motoriske udvikling, at det bruger kroppen aktivt i løbet af dagen for eksempel på legepladsen. Bevægelse er også vigtigt for barnets sproglige udvikling.

Lav ting med skærmen sammen med dit barn

I kan bruge skærmen aktivt sammen. I kan for eksempel se korte tegnefilm eller se på fotos af familien sammen.

Snak sammen om reglerne for brug af skærm i jeres familie, og lad aftalerne gælde både børn og voksne

Det er vigtigt, at familiens voksne er enige om, hvad reglerne skal være i hjemmet. Aftalt hvornår I har skærmfri tid i familien for eksempel når I spiser.

Tænk over, hvordan du bruger skærmen, når du er sammen med dit barn

Børn gør som deres forældre og andre voksne de er tæt med, så vær opmærksom på, at du er rollemodel for dit barn. Dine skærmvaner påvirker dit barns vaner.

Tværfagligt samarbejde

Hvis du eller dit barn brug for ekstra støtte, kan sundhedsplejersken være med til at formidle kontakten. Hvis dette sker, er det altid for at understøtte dit barns trivsel og udvikling bedst muligt.

Det tværfaglige samarbejde kan f.eks. være med psykologer, talehørelærere, socialrådgivere m.m.

Samarbejdet med disse faggrupper vil altid ske efter aftale med jer som forældre.

Sundhedsplejen hjælper også i overgangen fra hjem til pasning, hvis der er behov for ekstra støtte.

Se info om børnepasning.

 

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Telefontid:
Hverdage mellem 08.00-09.00
Tlf.: 20991688

Send e-mail

Sundhedsplejens Telefonvagt Region Midtjylland
Rådgivning uden for Sundhedsplejens telefontid
Telefontid:
Alle dage mellem 17.00-19.00
Tlf.: 70208018

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.