Graviditet, fødsel og småbørn

Sundhedsplejen i Herning kommune tilbyder besøg i graviditeten og frem til, at jeres barn er mellem 15-18 måneder. Er I førstegangsforældre, vil sundhedsplejerskens besøg foregå i jeres hjem. Har I flere børn vil nogle af besøgene foregå som konsultationer hos sundhedsplejersken.

I besøgene vejleder sundhedsplejersken bl.a. om amning, kost, spædbarnspleje, søvn, motorisk, psykisk- og social udvikling, forældrerollen og forældreansvar samt hverdagen med et lille barn.

Luk alle
Åben alle

Graviditetsbesøg inkl. spædbarnsbesøg

Under graviditeten har I mulighed for at få besøg af en sundhedsplejerske.

Under besøget taler vi b.la. sammen om:

 • Ønsker og drømme for jeres kommende barn og til forældreskabet
 • Jeres egen opvækst i forhold til forældreskabet
 • Fødselsdepression
 • Sundhedsplejens tilbud
 • Jeres forventninger og spørgsmål til det kommende barn. F.eks. spørgsmål om amning, flaske, søvn, udvikling og stimulation.

Ønsker I et graviditetsbesøg kan I blive henvist af jeres jordemoder. I er også velkomne til at ringe direkte til Sundhedsplejen og lave en aftale. Besøget ligger typisk i uge 28-32 graviditetsuge.

I barnets første to leveår tilbydes I seks besøg/konsultationer og et barselsbesøg på 4.-5. dagen.

Hvis I eller sundhedsplejersken vurderer, at der er behov for et ekstra besøg, er dette en mulighed. I er altid velkomne til at kontakte Sundhedsplejen, hvis I har behov for råd og vejledning.

Se kontaktinfo her på siden.

Du kan også kontakte din egen sundhedsplejerske via telefon eller via hjemmesiden Sundhedsvejen.dk.

Forældrenetværk

Sundhedsplejersken vil i et af jeres første besøg spørge til, om I ønsker at deltage i et forældrenetværk. I netværket kan I møde andre mødre eller fædre med børn i samme alder. Her vil I kunne tale om, alt det der måtte ligge jer på sinde med en nyfødt.

Det er sundhedsplejersken der sammensætter netværket og inviterer til første møde. Dette sker via Sundhedsvejen:

Sundhedsvejen.dk.

Det er vigtigt, at din e-mail er korrekt registreret på Sundhedsvejen, så du får besked om ny post. 

Udover dette netværk, findes der også et netværk for fædre som går hjemme på barsel:

Far for livet - fars legestue i Herning.

Amning og ernæring

Sundhedsplejen i Herning kommune arbejder ud fra Sundhedsstyrelsen vejledning omkring amning. Derfor er ét af vores formål at sikre, at jeres barn får den mængde mælk, der passer til barnets behov i forhold til dets alder og udvikling.

Amningen skal fungere godt for både mor, barn og familien i øvrigt. Derfor støtter vi jer i, at få den amning, som I ønsker. I besøgene hjælper vi jer derfor med afklaring og ønsker til jeres barns amning/ernæring. Derudover giver vi råd og vejledning samt praktisk støtte i at lægge barnet til, tjekke sutteteknik m.m. Når jeres barn er parat til det, vejleder vi i overgangen fra mælk til anden mad:

Se mere i nedenstående links:

Mad til små - fra mælk til familiens mad.

Alt om kost.

Mad til børn.

Trivselsskema - sådan kan du se, at dit barn trives.

Skulle der opstå problemer eller bekymringer omkring jeres barns ernæring undervejs, tilbyder vi støtte og vejledning via besøg, konsultation eller pr. telefon.

D-vitamin

Det sunde og raske spædbarn født til tiden anbefales tilskud af D-vitamin de fire første leveår. Børn over 4 år skal fortsætte med D-vitamintilskud i vinterhalvåret (fra oktober til april) som resten af familien.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dagligt tilskud af D-vitamin 10 mikrogram:

 • Alle børn fra 14 dage op til 4 år. 
 • Børn over 4 år skal fortsætte med D-vitamintilskud i vinterhalvåret (fra oktober til april) som resten af familien.
 • Børn med mørk hud og børn der bærer en tildækkende påklædning om sommeren anbefales D-vitamin hele barndommen året rundt.
 • Særlige regler gælder for børn, der får 800 ml eller mere dagligt af modermælkserstatning med 1,3 mikrogram vitamin D pr. 100 ml eller mere, de skal ikke have D-vitamin tilskud.

Har du spørgsmål kan du kontakte din sundhedsplejerske eller egen læge.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger om D-vitamin.

Se Fødevarestyrelsens anbefalinger om D-vitamin.

Vaccination

Sundhedsplejen i Herning kommune er vaccinationsambassadører. 

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod infektionssygdomme.

Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet. For nogle børnesygdomme gælder, at de er meget smitsomme, og at næsten alle børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede. Dette gælder for mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste.

Se Statens Serums Institut oversigt over, hvilke vacciner der skal gives hvornår.

Se Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de forskellige infektionssygdomme i børnevaccinationsprogrammet i Danmark.

Små børns sikkerhed

Små børns sikkerhed

Små børns sikkerhed er en bog fra Sundhedsstyrelsen, som enten kan købes eller downloades.

Bogen indeholder de fem nedenstående temaer:

 • Mange børn på skadestuen hvert år
 • Beskyt barnet mod ulykker fra fødslen
 • Undgå ulykker i hjemmet
 • Undgå ulykker udenfor
 • Hvis ulykken sker

Du kan downloade bogen "Små børns sikkerhed" gratis via Sundhedsstyrelsen.

BabySikker-appen

BabySikker-appen er en hjælpende hånd til forældre, som skal gøre det mere overskueligt at skabe sikre rammer omkring barnet, og derved forebygge børneulykker, og skabe trivsel i barnets første leveår.

Målet med app'en er, at du som forældre får de bedste forudsætninger for at omfavne dit barns nysgerrige sind. Børn er nemlig født nysgerrige. Der skal røres, smages og afprøves grænser, så snart muligheden byder sig, og derfor skal man som forælder have et godt øje for potentielle farer.

BabySikker kan hentes gratis i App Store og Google Play.

Tværfagligt samarbejde

Hvis du eller dit barn brug for ekstra støtte, kan sundhedsplejersken være med til at formidle kontakten. Hvis dette sker, er det altid for at understøtte dit barns trivsel og udvikling bedst muligt.

Det tværfaglige samarbejde kan f.eks. være med psykologer, talehørelærere, socialrådgivere m.m.

Samarbejdet med disse faggrupper vil altid ske efter aftale med jer som forældre.

Sundhedsplejen hjælper også i overgangen fra hjem til pasning, hvis der er behov for ekstra støtte.

Se info om børnepasning.

 

Fødselsdepression

Sundhedsplejen i Herning Kommune tilbyder kommende forældre og nybagte forældre en samtale og screening for fødselsdepression i graviditeten, og når barnet er 2-3 måneder gammelt.  

Ved behov for støtte, bliver I tilbudt ekstra indsats af Sundhedsplejen eller henvisning til egen læge. 

Forældre med fødselsdepression kan få tilbudt forældrekurset tryghedscirklen - se nedenfor.

Tryghedscirklen

Forældrekurset Tryghedscirklen er udviklet til forældre, som ønsker at gå på opdagelse i forældrerollen. Herunder at blive trænet i at være sammen med barnet i alle dets følelser, og fremme en god sund tilknytning mellem barn og forældre.

I kurset arbejdes der ud fra tryghedscirklen, som illustrerer, at et barn som udgangspunkt har to former for tilknytningsbehov. Det har brug for omsorgspersoner, der både kan støtte dets udforsker trang, samt fungere som tryg base.

Det er din sundhedsplejerske, der kan henvise dig til kurset:

Se kort over sundhedsplejersker.

Marte Meo - Hjælp til udvikling ved egen kraft

Marte Meo er en videobaseret vejledningsmetode, til jer som gerne vil støtte jeres barn i at trives bedre og udvikle sig sundt og godt. Metoden kan forbedre samspillet med jeres barn, samt sikre støtte til dets udvikling. Metoden kan f.eks. tages i anvendelse, hvis jeres barn græder meget, ikke vil spise eller sove, eller andre udfordringer. Metoden er meget konkret og løsningsorienteret, og tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos jer som forældre.

Henvises I til Marte Meo, skal I hjemmefilme 2x10 minutter sammen med barnet. Herefter analyserer Marte Meo terapeuten videoen og finder frem til følgende:

 • Hvad kan barnet allerede?
 • Hvad har barnet brug for at lære?
 • Hvad gør I allerede, som støtter barnets udvikling?
 • Hvad skal I gøre noget mere af - eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe jeres barn videre i sin udvikling?

Marte Meo terapeuten vil herefter give en tilbagemelding til jer, og I får et arbejdspunkt at øve jer på. Efter ca. 1 uge, skal I igen filme ca. 10 min.

Arbejdet fortsætter på denne måde, indtil vi sammen når det ønskede resultat.

Det er din sundhedsplejersker, der kan henvise dig til et Marte Meo forløb.

PREP - Praktiske redskaber til et engageret parforhold

PREP er et forskningsbaseret pædagogisk kursus, som ifølge studier reducerer risiko for skilsmisse. Kurset bygger på forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et godt parforhold. Kursusformen er dynamisk, så der veksles mellem undervisning og parsamtaler i enerum.

Personlige emner deles kun med din partner, og kurset vil derfor ikke indeholde gruppearbejde. I undervisningen indgår såvel videoklip, reflektionstid, samtale og træning af kommunikationen med partneren. Der tilbydes vejledning af undervisere hvis det efterspørges.

Der arbejdes med at udvikle

 • De gode sider i parforholdet
 • Kærlighedssprog og engagement i parforholdet
 • Tydelig kommunikation, hvor man lærer at lytte og håndtere forskellighed
 • Forventninger til hinanden
 • At håndtere konflikter på en mere hensigtsmæssig måde og der arbejdes på at skabe plads til venskab og glæde i parforholdet

Kurset bliver afholdt på rådhuset i Herning. Kurset er på 4 gange af 3 timers varighed fra kl. 15.15 - 18.15. Kurset er gratis. Man forpligter sig til at deltage i hele forløbet. Oplæggene hænger sammen. Der bliver gennemført 4 kursusforløb om året.

Hvis I har brug for yderligere information, er I velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Lisbeth Jefsen, tlf. 24 78 10 52 eller mail cbflj@herning.dk

Næste kursusforløb : 

Hold 1:

31.08.2022 kl. 15.15 - 18.15
14.09.2022 kl. 15.15 - 18.15
28.09.2022 kl. 15.15 - 18.15
12.10.2022 kl. 15.15 - 18.15

Hold 2:

26.10.2022 kl. 15.15 - 18.15
09.11.2022 kl. 15.15 - 18.15
23.11.2022 kl. 15.15 - 18.15
07.12.2022 kl. 15.15 - 18.15

Tilmelding:

Send sikker mail til Herning Kommune, att. Sundhedsplejerske Lisbeth Jefsen, Center for Børn og Forebyggelse.

Oplys jeres navne, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt begrundelse for deltagelse i kurset.

Kontaktinfo

Sundhedsplejen
Telefontid:
Hverdage mellem 08.00-09.00
Tlf.: 20991688

Send e-mail

Sundhedsplejens telefonvagt Region Midtjylland
Rådgivning uden for Sundhedsplejens telefontid
Telefontid:
Alle dage mellem 17.00-19.00
Tlf.: 70208018

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.