Ukraine Hotline

Інформація для громадян України

Данія радо приймає українців. Це офіційний данський сайт для українців.

Інформація українською мовою

Kriseinformation.dk

Myndighederne har lanceret en ny fælles hjemmeside, hvor borgere kan finde information i forbindelse med krigen i Ukraine. Hjemmesiden har navnet ”kriseinformation.dk”.

Temaer er bl.a. påvirkning af energipriser, sanktioner, støtte til Ukraine, beredskabet og ukrainere i Danmark. Siden vil løbende blive udbygget og opdateret med relevant information.

Besøg Kriseinformation.dk

Information til ukrainske statsborgere

Udlændingestyrelsen og SIRI har grundet den særlige situation i Ukraine lavet denne informationsside målrettet ukrainske statsborgere.

Formålet med siden er at give relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark, om blandt andet muligheden for at bevare eller få opholdstilladelse. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevant information.

Informationen ligger også på engelsk.

Du finder her helt simple informationsmaterialer, som er oversat til ukrainsk og indeholder velkendte piktogrammer. 

Dokumenterne kan downloades i en Microsoft Word version, hvor det er muligt at tilføje eventuelt mere tekst. 

Materialet er venligst udlånt af Rudersdal Kommune.

Hent skilte og piktogrammer på ukrainsk.

Hjælp ukrainere i Herning

Frivilligcenter Herning har samlet et overblik over, hvordan man som borger kan hjælpe ukrainske flygtninge, der er kommet til Herning. 

For eksempel ved enten at donere ting eller melde sig som frivillig. 

Besøg Frivilligcenter Hernings hjemmeside og læs mere

Jobsøgning for ukrainere

Partnerskab om ukrainere i job har lanceret jobguideUkraine.dk, som giver ukrainske flygtninge et samlet overblik over deres jobsøgning i Danmark. Virksomheder kan desuden få et overblik over, hvor de kan slå stillinger op, som er oplagte for ukrainere at søge.

Besøg jobguideUkraine.dk

Herning Kommunes Ukraine Hotline

Hvis du har et spørgsmål, som du mener Herning Kommune kan hjælpe med at svare på, så kontakt Herning Kommunes hotline på telefon

Telefon: 9628 2428

Hotlinen er åben for henvendelser fra alle.  

Telefontider:

Mandag 8-16
Tirsdag 8-15
Onsdag 8-15
Torsdag 8-17
Fredag 8-12

Herning Kommune vil hverken opfordre til eller fraråde kommunens borgere at køre til den ukrainske grænse og hente ukrainere til Danmark. Det er helt op til den enkelte borger. Men vi opfordrer til, at man sætter sig ind i regler og lovgivning og tænker det hele nøje igennem, hvis man vælger at hjælpe på denne måde. Kommunen kan ikke yde økonomisk støtte til løsning af opgaven.

Herning Kommune står ikke bag indsamlinger af penge eller eksempelvis tøj.

Socialpsykiatriens akuttelefon

Hvis du oplever psykiske reaktioner i forhold situationen i Ukraine, så er du velkommen til at kontakte socialpsykiatriens akuttelefon.

Kontakt Socialpsykiatriens akuttelefon.

Eller du kan kontakte praktiserende læge.

Registrer dig som frivillig hos Røde Kors?

Mange vil gerne tilbyde deres hjælp til ukrainske flygtninge. Røde Kors har etableret et callcenter, "Røde Kors Parat", hvor spontanfrivillige kan registrere sig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i deres lokalområde.

Når der bliver brug for frivillige til konkrete og relevante opgaver, kan Røde Kors igangsætte en indsats med de registrerede frivillige.

Bliv parathjælper hos Røde Kors.

Har du en ledig bolig? 

Herning Kommune vil med tiden efterlyse boliger til ukrainske borgere, der er flygtet fra krigen, hvis/når det bliver nødvendigt.

Men har du allerede nu en bolig, du vil stille til rådighed, er du velkommen til at tage kontakt til os. Så noterer vi din bolig på en liste, som vi kan sætte i spil, hvis det bliver nødvendigt.

Skriv til social@herning.dk, hvis du har en ledig bolig, du vil stille til rådighed.

Se flere nyheder herunder