Ukraine Hotline

Інформація для громадян України

Данія радо приймає українців. Це офіційний данський сайт для українців.

Інформація українською мовою

Kriseinformation.dk

Myndighederne har lanceret en ny fælles hjemmeside, hvor borgere kan finde information i forbindelse med krigen i Ukraine. Hjemmesiden har navnet ”kriseinformation.dk”.

Temaer er bl.a. påvirkning af energipriser, sanktioner, støtte til Ukraine, beredskabet og ukrainere i Danmark. Siden vil løbende blive udbygget og opdateret med relevant information.

Besøg Kriseinformation.dk

Information til ukrainske statsborgere

Udlændingestyrelsen og SIRI har grundet den særlige situation i Ukraine lavet denne informationsside målrettet ukrainske statsborgere.

Formålet med siden er at give relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller som ønsker at komme til Danmark, om blandt andet muligheden for at bevare eller få opholdstilladelse. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevant information.

Informationen ligger også på engelsk.

Hjælp ukrainere i Herning

Frivilligcenter Herning har samlet et overblik over, hvordan man som borger kan hjælpe ukrainske flygtninge, der er kommet til Herning. 

For eksempel ved enten at donere ting eller melde sig som frivillig. 

Besøg Frivilligcenter Hernings hjemmeside og læs mere

Jobsøgning for ukrainere

Partnerskab om ukrainere i job har lanceret jobguideUkraine.dk, som giver ukrainske flygtninge et samlet overblik over deres jobsøgning i Danmark. Virksomheder kan desuden få et overblik over, hvor de kan slå stillinger op, som er oplagte for ukrainere at søge.

Besøg jobguideUkraine.dk

Registrer dig som frivillig hos Røde Kors?

Mange vil gerne tilbyde deres hjælp til ukrainske flygtninge. Røde Kors har etableret et callcenter, "Røde Kors Parat", hvor spontanfrivillige kan registrere sig og blive henvist til konkrete opgaver, når behovet opstår i deres lokalområde.

Når der bliver brug for frivillige til konkrete og relevante opgaver, kan Røde Kors igangsætte en indsats med de registrerede frivillige.

Bliv parathjælper hos Røde Kors.