Social- og Sundhedsudvalget

Udvalgets medlemmer

 • Formand
  Joan Hansen (V)
 • Næstformand
  Mette Guldberg (C)
 • Camilla Bøgelund Bech (V)
 • Anders Madsen (V)
 • Johannes Videbæk (V)
 • Lone Børlum (S)
 • Michael Thomsen (F)

Udvalgets opgaver

 • Kommunens sociale og sundhedsmæssige område.
 • Ældreområdet.
 • Voksne handicappede, psykiatri og misbrug.
 • Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, frivilligt socialt arbejde inden for udvalgets område.
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område anvisning til almennyttige ældreboliger, beskyttede boliger og almene ældreboliger.
 • Administration af beskyttede boliger og almene ældreboliger.
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Se udvalgets dagsordener og referater

Mødekalender