Byplan- og Bosætningsudvalget

Udvalgets medlemmer

 • Formand Ulrik Hyldgaard (V)
 • Næstformand Lone Børlum (S)
 • Erling Præstekjær (O)
 • Dann Karlsen (V)
 • Claus Udbye (V)
 • Philip Vivet (B)
 • Ernst B. Knudsen (H) 

Udvalgets opgaver

 • Planlovgivningen, bygge- og boliglovgivningen samt byfornyelseslovgivningen, 
 • Rekreative områder og anlæg, herunder parker, legepladser, kolonihaver, campingpladser o.l., 
 • Støttet boligbyggeri og byfornyelse, 
 • Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, 
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, 
 • Udlejning af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Se udvalgets dagsordener og referater

Mødekalender