Beskæftigelses-udvalget

Udvalgets medlemmer

 • Formand
  Tommy Tønning (S)
 • Næstformand
  Marianne Bjørn (V)
 • Joan Hansen (V)
 • John Thomsen (V)
 • Søren Peder Jensen (V)
 • Per Ørum (UP)
 • Lone Nielsen (H)

Udvalgets opgaver

 • Pension og sikring
 • Kontanthjælp og sygedagpenge
 • Integration af flygtninge og indvandrere
 • Jobcenter
 • Aktivering
 • Revalidering
 • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Se udvalgets dagsordener og referater

Mødekalender