§ 17, stk. 4-udvalget

Luk alle
Åben alle

§ 17, stk. 4 udvalg - Boligformer - ældre

Udvalgets medlemmer

 • Formand Lone Børlum (A)
 • Næstformand Ulrik Hyldgaard (V)
 • Mette Guldberg (C)
 • Rikke Worsøe (V)

Udvalgets opgaver

Udvalget har følgende opgaver:

 • at opliste en variation af forskellige relevante seniorboformer i fremtidens Herning, hvor der tages hensyn til dels
  • egne seniorborgeres ønsker og drømme
  • erfaringer og anbefalinger fra eksperter på området
 • at beskrive et grundlag for en strategisk udvikling af seniorboligformer i Herning Kommune, hvor der er undersøgt konkrete eksempler på enten nybyggeri eller ombygning af boliger eller boligområder, der understøtter relationer og fællesskaber, eksempelvis i forhold til:
  • flergenerationshuse
  • flergenerationsområder med fællesfaciliteter
  • seniorfællesskaber med varierende grad af forpligtethed
  • indtænke varians af servicecirkler sammen med boliger i nærmiljøer
  • tiny houses med fælles kapaciteter i lokalområdet
  • evt. andre variationer

§ 17, stk. 4 udvalg - Fællesskaber

Udvalgets medlemmer

 • Formand Søren Peder Jensen (V)
 • Næstformand Kirsten Kronborg (F)
 • Bruno Hansen (V)
 • Marianne Bjørn (V)
 • Per Ørum (UP)

Udvalgets opgaver

§ 17, stk. 4 udvalg med temaet, "Fællesskaber skal:

 • Komme med anbefalinger til, hvad der skal til for i højere grad at understøtte forskellige former for relationer/fællesskaber i Herning Kommune. Det kan være med et særligt blik for:
  • muligheden for at det enkelte menneske kan bidrage eller finde adgang til fællesskaber
  • foreninger, som der er mange af allerede (mange oplever sig udfordret på regler og love)
  • uformelle fællesskaber, der kan være af mere eller mindre midlertidig karakter (ofte udfordret på et sted at være og hurtig hjælp til rammer)
  • private virksomhedsbårne fællesskaber
  • geografisk definerede fællesskaber (eks. et lokalsamfund / en gade).

Det står udvalget frit for at prioritere 2-3 af ovennævnte afsæt.

 • Komme med anbefalinger til nogle principper for, hvordan kommunen kan lykkes endnu bedre med at spille den eller de rigtige roller i mødet med hhv. ildsjæle, foreninger, virksomheder eller lokalsamfund. Fra den initierende, sponsorerende, rammesættende, stærkt styrende, koordinerende, faciliterende, anerkendende men ikke-deltagende, formidlende - til den ikke-indblandende kommune. Med andre ord: i hvilke situationer er det vigtigt at gøre noget andet/nyt i forhold til i dag?

§ 17, stk. 4 udvalget refererer og afrapporterer til Byrådet.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 28 28
Mail: kommunen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.