Rygepolitik

Rygepolitikken skal forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og sørge for, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Rygepolitikken skal samtidig medvirke til, at færre begynder at ryge, ligesom rygepolitikken skal støtte op om Herning Kommunes medarbejdere som rollemodel.

Derfor har Herning Kommune røgfri arbejdsdag, hvilket betyder, at medarbejdere ikke må ryge fra tidspunktet, hvor arbejdsdagen begynder og indtil arbejdsdagen ophører.

Rygepolitikken støtter op om det nationale mål om, at ingen børn og unge - og max 5 procent af den voksne befolkning ryger i 2030. Rygepolitikken gælder for alle former for rygning og brug af tobak.

Politikken i praksis

Vi ryger ikke og bruger ikke tobak i Herning Kommune. Herning Kommune ønsker, at den enkelte arbejdsplads via egen kultur og med en værdibaseret tilgang implementerer rygepolitikken.

Rygepolitikken skal være tilgængelig for alle medarbejdere og det er det enkelte MED-udvalgs ansvar at drøfte hvordan forberedelse til ny rygepolitik konkret skal ske på den enkelte arbejdsplads.

De lokale beslutninger kan med fordel tages ved at sætte Herning Kommunes værdier (udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, god dømmekraft og professionalisme) i spil.

Sanktioner

Den decentrale ledelse er ansvarlig for, at rygepolitikken overholdes.

Overtrædelse af rygepolitikken anses som en tjeneste forseelse og håndteres af ledelsen som en sådan.

Ikrafttræden

Rygepolitikken er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget og træder i kraft den 1. januar 2021.