Kulturpolitik

Kulturpolitik

Vi er omgivet af kultur hver eneste dag. Hvad enten du lægger mærke til det eller ej, bidrager kulturen til at give indhold og sammenhold i hverdagen.

Med denne kulturpolitik sætter vi ord på, hvordan vi i Herning Kommune vil sikre, at kulturen bliver ved med at have en stor rolle i vores fælles liv.

Kultur forstås her som kunst, biblioteker, folkeoplysning og så videre - alt det som er med til at gøre os til hele mennesker. Den er med til at definere vores personlige identitet. Både som mennesker og som lokale, nationale og globale borgere.

Vi vil give alle mulighed for at se, udøve, opleve, præge og deltage i kultur hver dag. Vi tror nemlig på, at alle bliver gladere og mere tilfredse, ja endda sundere, når kultur skaber unikke øjeblikke i hverdagen.

I Herning Kommune vil vi bruge kultur og viden til at drive udviklingen. Vi vil dyrke borgernes og erhvervslivets lyst til at deltage og engagere sig i fællesskabet.

Luk alle
Åben alle

Kultur hver dag

Vi er omgivet af kultur hver eneste dag. Hvad enten du lægger mærke til det eller ej, bidrager kulturen til at give indhold og sammenhold i hverdagen.

Med denne kulturpolitik sætter vi ord på, hvordan vi i Herning Kommune vil sikre, at kulturen bliver ved med at have en stor rolle i vores fælles liv.

Kultur forstås her som kunst, biblioteker, folkeoplysning og så videre - alt det som er med til at gøre os til hele mennesker. Den er med til at definere vores
personlige identitet. Både som mennesker og som lokale, nationale og globale borgere.

Vi vil give alle mulighed for at se, udøve, opleve, præge og deltage i kultur hver dag. Vi tror nemlig på, at alle bliver gladere og mere tilfredse, ja endda sundere, når kultur skaber unikke øjeblikke i hverdagen.

I Herning Kommune vil vi bruge kultur og viden til at drive udviklingen. Vi vil dyrke borgernes og erhvervslivets lyst til at deltage og engagere sig i fællesskabet.

Det vigtige

Dannelse er et nøgleord i vores kulturpolitik. Kulturen giver sammenhold, og den er det kit, som binder det lokale fællesskab sammen. Mange ting er vi mennesker født til at kunne, men der er også en masse, vi skal lære - både alment og fagligt.

Det er det, vi lærer undervejs i livet, der er dannelsen. Den viden, de normer og værdier, som vi giver til hinanden. Det er både vigtigt for det enkelte menneske og for fællesskabet, at vi præger og præges. Kulturen er i alle - og alle er i kulturen. Kulturen er de oplevelser, vi har af kunsten, af hinanden, af arbejdslivet, af foreningen, i lokalområdet - og ikke mindst de
fællesskaber, vi danner omkring kulturen.

Kulturen er rummelig og har plads til det skæve og anderledes. Den har en evne til at overraske og være en gevinst i sig selv. Det er kulturen, der gør forskelligheden mulig - og forskelligheden, der gør kulturen stærk. Derfor er kulturen en drivkraft i hele Herning Kommune.

Kulturen skal røre, overraske og forundre. Den udgør det ypperste inden for arkitektur, design, billedkunst, musik, film, litteratur, scenekunst og så videre. Den består også af vækstlaget, talenterne og alle os andre, som i en eller anden form udøver eller deltager.

Den professionelle kunst i Herning skal være af høj kvalitet, da det er afgørende for kulturen, den almene dannelse og ikke mindst de mange udøvere, som skal have ledestjerner og inspiration.

Sådan vil vi gøre det

Kulturpolitikken har tre hovedtemaer:

 • Når kultur er løftestang
 • Når vi skaber kultur
 • Når kultur rører os

Derudover har vi udpeget fire områder, hvor det er afgørende, at vi tænker på tværs, hvis det skal lykkes at gøre de gode ideer til levende kultur:

 • Formidling & tiltrækning
 • Brugerinvolvering
 • Forskning
 • Kultur for alle

Når kulturen er løftestang

I Herning Kommune skaber kulturen fællesskaber. Når vi er sammen om at grine, græde eller at blive rørt, kan vi også stå sammen, når der er svære opgaver, der skal løses.

Kultur har en enestående evne til at favne uanset alder og udgangspunkt. Den evne vil vi bruge til at sikre alle frihed til, og mulighed for, at udfolde sig.

Vi tror på, at vi bliver gladere, sundere og mere lykkelige, når vi jævnligt møder kultur. Derfor skal kultur være en del af hverdagen i Herning Kommune.

I Herning Kommune tror vi på, at den dannelse, der følger med, når man gennem livet møder kulturen, bliver klogere og lærer noget nyt, vil skabe medborgere med mod på at tackle livet, udvise handlekraft og engagere sig. Derfor vil vi sikre alle adgang til oplysning og ny viden.

Sådan vil vi løfte

 • Vi vil styrke fællesskaber, der skaber fælles liv og ansvar, og fællesskaber der favner på tværs af baggrund.
 • Vi vil give børn og unge mulighed for at møde kulturen i deres skolegang og fritidsliv.
 • Vi vil gøre plads til forskelligheden, så alle bliver hørt.
 • Vi vil styrke sundheden via kultur.
 • Vi vil skabe lyst til at lære og lyst til at læse.
 • Vi vil danne og uddanne gennem hele livet.

Når vi skaber kultur

I Herning Kommune er der et levende og mangfoldigt kulturliv. Det skal vi også have i fremtiden. Derfor vil vi sikre, at talenter kan realisere deres potentiale.

Vi vil støtte den spirende underskov af kultur. Samtidig vil vi sætte pris på og anerkende de mange frivillige, der sikrer et levende kulturliv.

En del af kommunens indbyggere lever af deres kunstneriske og kulturelle evner. At have professionelle kunstnere og udøvere tilfører lokalsamfundet energi, ideer og inspiration. Derfor vil vi sikre, at den professionelle kultur kan udfolde sig i hele kommunen.

Sådan vil vi skabe

 • Vi vil dyrke skaberglæden og vækstlaget.
 • Vi vil hjælpe talenter med at realisere deres potentiale.
 • Vi vil hjælpe borgere og institutioner med at finde hinanden og skabe nye ting.
 • Vi vil anerkende de professionelle kunstnere og lade os inspirere af deres evner.
 • Vi vil støtte de mange frivillige, der er afgørende for at kunsten og kulturen kan udfolde sig.

Når kultur rører os

I Herning Kommune vil vi give folk gode oplevelser. Det er vores ambition, at alle har mulighed for at møde kultur i hverdagen. Hvad enten det er det kortvarige glimt i forbifarten, en chance for at fordybe sig i frokostpausen eller nogle timer ved en af de mange kulturbegivenheder, der foregår hver dag over hele kommunen.

Vi vil have både små og store, smalle og brede events, og vi har modet til at give plads til de skøre indfald.

Når vi kender fortiden, kan vi forstå nutiden, og lave planer for fremtiden. Derfor er vi optaget af fortællingen om vores fælles kulturarv og historie - og lægger vægt på, at den er vedkommende. Kultur kan man møde overalt - både fysisk og digitalt.

I Herning Kommune har vi modet til at skabe nye rum både online og offline, hvor mennesker kan opsøge kunst, kultur og viden på nye måder.

Sådan vil vi sikre oplevelser

 • Vi vil skabe nye, modige rum både fysisk og digitalt.
 • Vi vil sikre, at alle har adgang til viden om fortiden og vores kulturarv. Vi vil have store eller små events hver dag.
 • Vi vil sikre, at man kan møde kultur hver dag

Vi tænker på tværs

I Herning Kommune er vi gode til at tænke på tværs, for at få ting til at lykkes. Det gælder også i vores kulturpolitik.

Derfor vil vi styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne, borgerne og kommunen, og vi vil finde nye måder at inddrage hinanden, så vi får mest muligt ud af vores erfaringer og viden.

Vi går både af velkendte og nye veje, når vi skal fortælle hinanden, og omverdenen, om de mange og forskellige muligheder, der er for at dyrke og opleve kunsten og kulturen. I Herning Kommune vil vi sikre, at den gode historie altid er lige ved hånden.

Vi er ikke bange for at blive klogere. Derfor skal vi sørge for, at der bliver forsket i kultur i Herning Kommune, ligesom vi skal lære af den forskning, der allerede er. Kultur er for alle.

Derfor vil vi i Herning Kommune være opmærksomme på at gøre kultur tilgængelig uanset geografi, økonomi og mobilitet.

Sådan vil vi arbejde på tværs

 • Vi vil sikre, at den gode historie og den gode oplevelse er lige ved hånden for både borgere og gæster.
 • Vi vil inddrage institutioner og borgere og støtte nye samarbejder.
 • Vi vil lære af forskning om kultur og sætte ny forskning i gang.
 • Vi vil sikre, at kultur, kunst og viden er tilgængelig for alle i kommunen.