Social- og Beskæftigelsesplan 2023

Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune vedtog på udvalgsmøde den 24. maj 2022 følgende fokusområder og årsmål for 2023 for beskæftigelsesindsatsen i Herning kommune.  

Fokusområde 1:

  • Borgeren skal opleve et meningsfyldt og værdiskabende forløb i et samarbejde med Social-og Beskæftigelsesafdelingen.
    • Årsmål: Social-og beskæftigelsesafdelingen vil videreudvikle på den borgerinddragende beskæftigelsesindsats, så borgerne oplever ejerskab over eget forløb, hvor de til enhver tid selv kan fortælle formålet med deres plan. 

Fokusområde 2:

  • Virksomhederne skal opleve et professionelt og værdiskabende samarbejde med Social-og Beskæftigelsesafdelingen.
    • Årsmål: Social-og Beskæftigelsesafdelingen vil sammen med virksomheder videreudvikle et fleksibelt samspil om at skabe robuste og varige løsninger. 

Beskæftigelsesudvalget godkendte også, at der udarbejdes administrative mål, der omsætter de politiske fokusmål i praksis. Tilsvarende udarbejdes der løbende relevante strategier på de udvalgte områder. 

Samtidig besluttede beskæftigelsesudvalget at fremadrettet udarbejdes en kortfattet social- og beskæftigelsesplan. 

Herning Kommunes håndtering af vejledning og rådgivning om repatriering   

I 2021 trådte en ny repatrieringslov i kraft. Målgruppen for repatriering omfatter udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i minimum 5 år, og som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i mindst 18 ud af de seneste 36 måneder. Disse skal hvert anden år have en samtale med oplysninger om mulighed for repatriering.   

 Borgere i målgruppen indkaldes til råd og vejledning hvert andet år. Disse informationsmøder afholdes løbende hen over året. Såfremt borgeren er yderligere interesseret i mulighederne for repatriering, modtager borgeren individuel vejledning.