Sådan søger du partistøtte

For at opnå retten til partistøtte skal en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, enten have opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen eller have fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal.

Sådan her finder du frem til antallet af stemmer, der er nødvendig for at være berettiget til partistøtte:

(Antallet af gyldige stemmer ved seneste valg) / (kommunalbestyrelsens
medlemstal) * 0,8 = (antallet af stemmer skal rundes op til nærmeste hele tal)

Regnestykket gælder som sagt kun de kandidatlister, der ikke blev stemt ind i kommunalbestyrelsen ved seneste valg.

Tilskuddet udgør årligt 8,25 kr. for hver stemme (i 2024), som listen fik ved valget.

Hvis du gerne vil modtage dette tilskud, skal du sende en ansøgning til kommunen. Det er ikke et krav, at du bruger blanketten, når du søger partistøtte. Løsningen indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, og derfor anbefaler vi, at du bruger den. Ansøgningen kan du også aflevere til kommunen/regionen ved via post og mail.

Den udfyldte blanket sender du til dst@herning.dk.

Erklæringer vedrørende 2023

Erklæringer vedrørende 2022

Erklæringer vedrørende 2021

Erklæringer vedrørende 2020

Erklæringer vedrørende 2019

Erklæringer vedrørende 2018

Digital tilgængelighed

PDF-filerne er desværre ikke digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.

Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.

Den Digitale Hotline

Brug for hjælp til digital selvbetjening? DDH logo

Ring 70200000 - dag, aften og weekend

Åbningstider:

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 28 28
Mail: kommunen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.