Borgmester Dorte West, V

Borgmesteren er øverste leder for både den politiske og den administrative organisation. Borgmesteren er derfor et vigtigt bindeled mellem de to organisationer.

Som formand for Byrådet samt Økonomi- og Erhvervsudvalget forbereder og indkalder borgmesteren medlemmerne til møder. Desuden leder borgmesteren forhandlingerne og afstemningerne.

Herning Kommune

2010-2021-: Byrådsmedlem
2021-: Borgmester

Uddannelse/erhverv

  • Adjunkt på Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium, Skjern Uddannelse
  • Cand. oceon fra Syddansk Universitet, Odense

Politiske tillidshverv

  • Formand for Økonomi-, og Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Andre tillidshverv

  • Medlem af bestyrelsen i KL Børne- og Undervisningsudvalget
  • Medlem af Kommunernes Landsforenings delegeretmøde
  • Medlem af Kommunernes Landsforenings repræsentantskab, stedfortræder for borgmester
  • Bæredygtig Herning, næstformand, bestyrelsen
  • Medlem af bestyrelsen i Udbetaling Danmark
  • Medlem af Sangens Hus
  • Medlem af Midtjyllands Lufthavn

Vederlagsgivende bestyrelsesposter

Herning Kommune har pligt til at offentliggøre vederlag, som byrådsmedlemmer modtager, jfr. Kommunestyrelseslovens § 16e.

Oplysningspligten gælder for poster, hvortil der er sket udpegning af Herning Byråd eller KL.

Beløb modtaget i 2023
Poster Beløb
Udbetaling Danmark- bestyrelsen  30.130,00 kr.
KL Børne- og Undervisningsudvalget - bestyrelsen  36.442,00 kr.
Sangens Hus - bestyrelsen    5.000,00 kr.
   

Kontaktinfo

Dorte West
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 23 22 (arb.)
Mail: borgmester@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.